ตารางเวลารถโดยสารในประเทศ

ภาคเหนือ

ภาคใต้

เชียงใหม่ – เชียงราย ภูเก็ต – เชียงใหม่
เชียงใหม่ – แม่สาย ภูเก็ต – เชียงราย
เชียงใหม่ – ลำปาง - สามเหลี่ยมทองคำ (ก) พิษณุโลก – ท่าเรือดอนสัก (สมุย)
ลำปาง - พะเยา - เชียงราย  
เชียงใหม่ - ลำพูน - ลำปาง - พะเยา - เชียงราย  
เชียงใหม่ - ลำปาง - พะเยา - เชียงราย - แม่สาย  
เชียงใหม่ – พะเยา  
เชียงใหม่ – เชียงของ  
เชียงใหม่ – เทิง  
เชียงใหม่ – แม่สอด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เชียงใหม่ – พะเยา – น่าน เเม่สาย-บึงกาฬ
เชียงใหม่ – เชียงม่วน  
เชียงใหม่ – แพร่ – น่าน  
เชียงใหม่ – แพร่  
เชียงใหม่ – แพร่ – น่าน – ทุ่งช้าง  
แม่สาย – แม่สอด  
ลำปาง – เชียงใหม่ (รถตู้)  
เชียงราย – แม่สาย (รถตู้)  
เชียงราย – สามเหลี่ยมทองคำ (รถตู้)  
ลำปาง – แพร่ (รถตู้)  
   
   

เชียงใหม่-เชียงราย

(เส้นทาง 166)

ต้นทาง เชียงใหม่

ทุกวัน

07.30    09.00    12.00    18.00

จ.-พฤ. และ เสาร์

10.30    14.45

อาทิตย์

14.45    17.00

ศุกร์

14.45    16.00    17.00

ต้นทาง เชียงราย

ทุกวัน

07.30    09.00    13.15

จ.-พฤ. และ เสาร์

11.00    14.30   16.00

ศุกร์

14.30 16.00    17.30

อาทิตย์

11.30   14.30   16.00    17.30

อัตราค่าโดยสาร

 • V-CLASS 280 บาท
 • X-CLASS 180 บาท
 • A-CLASS 140 บาท

หมายเหตุ: รถ V-CLASS จะไม่แวะจอดรับผู้โดยสารระหว่างทาง


เชียงใหม่-แม่สาย

(เส้นทาง 619)

ต้นทาง เชียงใหม่
วันที่เดินรถ

เชียงใหม่

เชียงราย2

ห้วยไคร้

แม่สาย

ทุกวัน

12.30

16.00

17.30

17.45

ทุกวัน

08.00

11.35

13.05

13.20

เสาร์ 10.00 13.30 15.00 15.15
ต้นทาง แม่สาย

วันที่เดินรถ

แม่สาย

ห้วยไคร้

เชียงราย2

เชียงใหม่

ทุกวัน

15.00

15.15

16.50

20.10

ทุกวัน

14.00

14.15

15.55

19.30

อาทิตย์

09.30

09.45

11.20

16.35

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 347 บาท
 • X-Class 223 บาท
 • A-Class 174 บาท

เชียงใหม่-แม่สอด

(เส้นทาง 6721)

ต้นทางเชียงใหม่: วันเสาร์
เชียงใหม่ ดอยติ ลำปาง ตาก แม่สอด
09.30 10.05 11.15 14.05 16.05
ต้นทางแม่สอด: วันอาทิตย์
แม่สอด ตาก ลำปาง ดอยติ เชียงใหม่
06.15 08.15 11.05 12.15 12.50

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 490 บาท
 • X-Class 315 บาท

แม่สาย-แม่สอด

(เส้นทาง 672)

ต้นทางแม่สาย: ทุกวัน
แม่สาย เชียงราย2 พะเยา ลำปาง ตาก แม่สอด
07.00 09.00 10.40 13.00 16.45 18.45
ต้นทางแม่สอด: ทุกวัน
แม่สอด ตาก ลำปาง พะเยา เชียงราย2 แม่สาย
07.00 09.10 12.05 14.25 15.55 18.10

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 700 บาท
 • X-Class 450 บาท

ลำปาง-พะเยา-เชียงราย

(เส้นทาง 146)

ต้นทางลำปาง: วันเสาร์
ลำปาง พะเยา เชียงราย2 เชียงราย1
09.45 12.30 14.05 14.25
ต้นทางเชียงราย: วันศุกร์
เชียงราย1 เชียงราย2 พะเยา ลำปาง
09.30 09.50 11.55 14.20
อัตราค่าโดยสาร
 • A-Class 150 บาท

เชียงใหม่-เชียงราย

(เส้นทาง 148 ผ่าน พะเยา ลำปาง)

ต้นทางเชียงใหม่: วันพฤหัสบดี
เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เชียงราย2 เชียงราย1
08.00 10.25 13.10 14.45 15.05
ต้นทางเชียงราย: วันอาทิตย์
เชียงราย1 เชียงราย2 พะเยา ลำปาง เชียงใหม่
09.30 09.50 11.55 14.30 16.35

อัตราค่าโดยสาร

 • A-Class 206 บาท

เชียงใหม่-แม่สาย

(เส้นทาง 149 ผ่าน พะเยา ลำปาง)

ต้นทางเชียงใหม่: วันพุธ
เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เชียงราย2 แม่สาย
08.00 09.45 12.35 14.10 16.05
ต้นทางแม่สาย: วันพฤหัสบดี
แม่สาย เชียงราย2 พะเยา ลำปาง เชียงใหม่
08.00 09.50 11.50 14.25 16.10

อัตราค่าโดยสาร

 • X-Class 310 บาท

เชียงใหม่-สามเหลี่ยมทองคำ

(เส้นทาง 150 ผ่าน พะเยา ลำปาง)

ต้นทางเชียงใหม่: วันจันทร์ ศุกร์
เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เชียงราย2 เชียงแสน
08.00 09.45 12.35 14.10 16.05
ต้นทางสามเหลี่ยมทองคำ: วันอังคาร เสาร์
เชียงแสน เชียงราย2 พะเยา ลำปาง เชียงใหม่
08.00 09.50 11.50 14.25 16.10

อัตราค่าโดยสาร

 • X-Class 315 บาท

เชียงใหม่-น่าน

(เส้นทาง 113 ผ่าน พะเยา)

ต้นทางเชียงใหม่: ทุกวันยกเว้นวันพุธ
เชียงใหม่ พะเยา เชียงม่วน น่าน
10.30 14.00 16.30 18.00
ต้นทางน่าน: ทุกวันยกเว้นวันพฤหัสบดี
น่าน เชียงม่วน พะเยา เชียงใหม่
07.45 09.15 11.40 14.55

อัตราค่าโดยสาร

 • A-Class 231 บาท

เชียงใหม่-เชียงม่วน

(เส้นทาง 1131 ผ่าน พะเยา)

ต้นทางเชียงใหม่: วันพุธ
เชียงใหม่ พะเยา จุน เชียงม่วน
10.30 14.00 15.15 16.30
ต้นทางเชียงม่วน: วันพฤหัสบดี
เชียงม่วน จุน พะเยา เชียงใหม่
09.00 10.15 11.25 14.40

อัตราค่าโดยสาร

 • A-Class 189 บาท

เชียงใหม่-พะเยา

(เส้นทาง 198)

ต้นทาง เชียงใหม่
ทุกวัน 08.00   13.15   17.00
อาทิตย์ 12.00
ต้นทาง พะเยา
ทุกวัน 08.00   12.30   17.30
อาทิตย์ 16.30

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 241 บาท
 • X-Class 155 บาท
 • A-Class 120 บาท

เชียงใหม่-น่าน

(เส้นทาง 169)

ต้นทาง เชียงใหม่
ทุกวัน 08.00 15.00
เสาร์ 12.00
ต้นทาง น่าน
ทุกวัน 08.30 16.00
อาทิตย์ 11.30

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 428 บาท
 • X-Class 275 บาท
 • A-Class 214 บาท

เชียงใหม่-แพร่

(เส้นทาง 1691)

ต้นทางเชียงใหม่: วันศุกร์
เชียงใหม่ ลำปาง แพร่
17.00 19.05 21.10
ต้นทางแพร่: วันเสาร์
แพร่ ลำปาง เชียงใหม่
08.30 10.40 12.40

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 291 บาท
 • X-Class 187 บาท
 • A-Class 146 บาท

เชียงใหม่-ทุ่งช้าง

(เส้นทาง 1692)

ต้นทางเชียงใหม่: ทุกวัน
เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน ทุ่งช้าง
10.30 12.35 15.00 17.10 19.00
ต้นทางทุ่งช้าง: ทุกวัน
ทุ่งช้าง น่าน แพร่ ลำปาง เชียงใหม่
08.00 10.10 12.25 14.35 16.35

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 529 บาท
 • X-Class 340 บาท

เชียงใหม่-เชียงของ

(เส้นทาง 671)

ต้นทางเชียงใหม่: ทุกวัน
เชียงใหม่ พะเยา เชียงคำ เชียงของ
09.30 13.00 14.25 16.10
ต้นทางเชียงของ: ทุกวัน
เชียงของ เชียงคำ พะเยา เชียงใหม่
07.30 09.40 11.20 14.35

อัตราค่าโดยสาร

 • X-Class 283 บาท
 • A-Class 220 บาท

เชียงใหม่-เทิง

(เส้นทาง 6711)

ต้นทางเชียงใหม่: วันเสาร์
เชียงใหม่ พะเยา เชียงคำ เทิง
15.00 18.30 19.55 20.25
ต้นทางเทิง: วันอาทิตย์
เทิง เชียงคำ พะเยา เชียงใหม่
08.00 08.55 10.35 13.50

อัตราค่าโดยสาร

 • A-Class 179 บาท

ภูเก็ต-เชียงใหม่

(เส้นทาง 779)

ต้นทางภูเก็ต
ภูเก็ต จ.พังงา สุราษฏร์ฯ(Co Op) ชุมพร ประจวบฯ ตาก ลำปาง เชียงใหม่
13.00 14.35 16.30 19.10 22.25 09.05 11.40 13.35
เต้นทางเชียงใหม่
เชียงใหม่ ลำปาง ตาก ประจวบฯ ชุมพร สุราษฏร์ฯ (Co Op) พังงา ภูเก็ต
15.00 16.45 19.30 06.15 09.30 12.00 14.05 15.40

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 1,786 บาท

ภูเก็ต-เชียงราย

(เส้นทาง 780)

ต้นทางภูเก็ต: วัน อังคาร พฤหัสบดี วันอาทิตย์
ภูเก็ต จ.พังงา แยกนาเหนือ
กระบี่
สุราษฏร์ฯ
(Co Op)
ชุมพร ประจวบฯ พิษณุโลก แพร่ พะเยา เชียงราย
13.30 15.05 15.35 17.00 19.30 22.40 08.15 11.00 13.25 15.00
ต้นทางเชียงราย: วันอังคาร วันศุกร์ อาทิตย์
เชียงราย พะเยา แพร่ พิษณุโลก ประจวบฯ ชุมพร สุราษฏร์ฯ
(Co Op)
แยกนาเหนือ
กระบี่
พังงา ภูเก็ต
13.30 15.00 17.25 20.05 05.35 08.50 11.25 12.50 13.20 15.20

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 1,882 บาท
 • B-Class 1,411

บึงกาฬ-แม่สาย

(เส้นทาง 841)

ต้นทางบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น พิษณุโลก แพร่ พะเยา เชียงราย อ.แม่สาย
15.00 17.15 18.25 20.35 01.25 04.30 06.45 08.15 09.50
ต้นทางแม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย พะเยา แพร่ พิษณุโลก ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
14.00 15.40 17.10 19.30 22.35 04.00 06.00 07.05 09.00

อัตราค่าโดยสาร

  • V-Class 1,266 บาท
  • B-Class 814 บาท

พิษณุโลก-ดอนสัก

(เส้นทาง 872)

ต้นทางพิษณุโลก
พิษณุโลก ประจวบฯ ชุมพร สุราษฎร์ฯ ดอนสัก
14.30 01.05 03.30 06.25 07.55
ต้นทางดอนสัก
ดอนสัก สุราษฎร์ฯ ชุมพร ประจวบฯ พิษณุโลก
14.00 15.50 18.35 21.35 07.25

อัตราค่าโดยสาร

   • V-Class 1,285 บาท
   • B-Class 964 บาท

 

Last Update 22-April-2019