สิทธิประโยชน์และกติกาสำหรับสมาชิก

สิทธิประโยชน์
สำหรับผู้เป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายซึ่งจะมีรายการดังนี้
  1. ได้รับแต้มสะสมพิเศษ เพื่อมีสิทธิ์แลกรางวัล เมื่อใช้สิทธ์การซื้อบัตรโดยสาร
  2. ได้รับสิทธิ์ในการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นบริการเฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้น
  3. ได้รับส่วนลดในช่วงของเทศกาลต่างๆประจำปี
  4. สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
  5. สมาชิกมีสิทธิในการรับข่าวสารจากกรีนบัส
  6. สมาชิกมีสิทธิในการซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์
  7. พิเศษสุด! สำหรับสมาชิกทุกท่าน รับฟรีแต้มสะสม 25 แต้ม เมื่อสมัครครั้งแรก

**หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า