บริการรถโดยสารประจำทาง

 

 

 

map-2019-w

คลิกเพื่อขยายแผนที่

 

ภาคเหนือ 

ภาคใต้

 
เชียงใหม่ – เชียงราย ภูเก็ต – เชียงใหม่  
เชียงใหม่ – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคำ ภูเก็ต – เชียงราย  
เชียงใหม่ – แม่สาย พิษณุโลก – ท่าเรือดอนสัก (สมุย)  
เชียงใหม่ – ลำปาง-สามเหลี่ยมทองคำ (ก)    
ลำปาง – พะเยา – เชียงราย    
เชียงใหม่ – พะเยา    
เชียงใหม่ – เชียงของ    
เชียงใหม่ – เทิง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
เชียงใหม่ – เชียงราย – เชียงของ เเม่สาย-บึงกาฬ  
เชียงใหม่ – แม่สอด    
เชียงใหม่ – พะเยา – น่าน    
เชียงใหม่ – เชียงม่วน    
เชียงใหม่ – แพร่ – น่าน    
เชียงใหม่ – แพร่    
เชียงใหม่ – แพร่ – น่าน – ทุ่งช้าง    
แม่สาย – แม่สอด    
ลำปาง – เชียงใหม่ (รถตู้)    
เชียงราย – แม่สาย (รถตู้)    
เชียงราย – สามเหลี่ยมทองคำ (รถตู้)    
ลำปาง – แพร่ (รถตู้)