ความเป็นมาของบริษัท

 

ปีพ.ศ. 2507
คุณคำรณ ทองคำคูณ ประธานกรรมการ ได้ก่อตั้งบริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด ในช่วงเริ่มต้นกิจการ บริษัทฯได้รับสัมปทานเส้นทาง ลำปาง – เชียงราย เป็นเส้นทางเเรก รถโดยสารรุ่นแรกในสมัยนั้นมีลักษณะคล้ายรถบรรทุก มีตัวถังที่ทำจากไม้ ให้บริการอย่างเป็นกันเอง มีความโดดเด่นตรงด้านข้างรถเป็นสีเขียว จึงได้รับสมญานามในสมัยนั้นว่า
“เมล์เขียว”


904648_452212838192571_1258535680_o

ปีพ.ศ. 2516

รัฐบาลได้มีการพัฒนาประเทศโดยตัดถนนออกไปอีกหลายเส้นทาง เช่น ลำปาง – แพร่ – น่าน, เชียงใหม่ – เชียงราย จึงทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและรถโดยสารได้มีการพัฒนาเป็นรถมาตรฐานปรับอากาศชั้น 2

ปีพ.ศ. 2522

ก่อตั้งบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด เพื่อบริหารงานด้านการเดินรถให้กับ บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จำกัด

ปีพ.ศ. 2534

บริษัทฯ ได้นำรถมาตรฐานปรับอากาศชั้น 1 มาให้บริการ มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม โทรทัศน์ และห้องสุขภัณฑ์ไว้บริการผู้โดยสาร นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้เริ่มนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

รถวีไอพี กรีนบัส

ปีพ.ศ. 2546

บริษัทฯ ได้พัฒนารถโดยสารให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ได้นำรถมาตรฐาน VIP 24 ที่นั่งมาให้บริการ มีเบาะโดยสารที่กว้างขวางและสะดวกสบาย บริษัทฯ ได้ศึกษาระบบสารสนเทศและวางแผนการนำระบบ IT เข้ามาใช้งานในการบริหารจัดการงานขายและการเดินรถในส่วนภูมิภาคอย่างจริงจัง เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

ปีพ.ศ. 2547

บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อรถโดยสารใหม่จำนวน 20 คัน โดยใช้เงินลงทุน 100 ล้านบาท และวางระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน และระบบ Transportation Operation System (TOS) เพื่อช่วยด้านการขายตั๋วโดยสาร การจัดคิวรถ และการบริหารสมาชิกสัมพันธ์โดยใช้เงินลงทุน 10 ล้านบาท

รถใหม่กรีนบัส

ปีพ.ศ.2551

ปีพ.ศ.2551 บริษัทฯ ปรับปรุงมาตรฐานรถโดยสารเป็นรถแบบที่นั่งผสมมาตรฐาน 1(ก) และ 1(ข) พิเศษ ในเส้นทางเชียงใหม่ – แม่สายและเส้นทางเชียงใหม่ – พะเยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา

สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถโดยสารกรีนบัส

ปี พ.ศ. 2554

บริษัทฯ เปิดให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภูมิภาคครั้งแรก เชื่อมการเดินทางในภาคเหนือและภาคใต้ สายที่ 779 ภูเก็ต – เชียงใหม่ เป็นรถโดยสาร VIP ขนาด 12 เมตรเเละ 15 เมตร มีสื่อบันเทิง เช่น ทีวีส่วนตัว (Tv on demand) สำหรับดูหนัง
ฟังเพลงเเละเล่นเกมส์ ให้ความรู้สึกเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถโดยสารกรีนบัส

ปี พ.ศ. 2556

บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการควบรวมธุรกิจของบริษัท โชครุ่งทวีทัวร์ จำกัด ทำให้ได้เส้นทางเดินทางจากภาคกลางเพิ่มเติมอีก และมีการร่วมทุนกับบริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด ผู้ประกอบการรถโดยสารในภาคใต้ จำกัด เปิดให้บริการในเส้นทางหมวด 3 สายที่ 877 แม่สาย – ด่านนอก ถือว่าเป็น “ เส้นทางเดินรถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย”


กรีนบัส 50ปี

ปี พ.ศ. 2557

ปีแห่งการครบรอบ 50 ปี กรีนบัส “จากรุ่นสู่รุ่น เคียงข้างคุณ ด้วยความจริงใจ” เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางในใช้บริการกรีนบัสมาโดยตลอด กรีนบัสได้เพิ่มเติมการซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ Mobile Application “Greenbus” และเว็ปไซต์ ซื้อตั๋วโดยสารง่าย เพียง  3 ขั้นตอน