มาตรฐานรถ

มาตรฐาน ม.1 (ก)

2 1

รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ชนิดพิเศษ ที่นั่งระดับวีไอพี 3 ที่นั่ง/แถว ขนาดกว้าง นั่งสบาย

ทีวีส่วนตัว (บางเส้นทาง)  เสริฟของว่างและน้ำดื่ม พร้อมห้องสุขภัณฑ์

 

 

มาตรฐาน ม.1ข (พิเศษ)

7 x6 x

รถโดยสารปรับอากาศชนิดที่นั่งพิเศษ ที่นั่งขนาดมาตรฐาน 4 ที่นั่ง/แถว สะดวก สบาย 

ทีวีภายในห้องโดยสาร เสริฟของว่างและน้ำดื่ม พร้อมห้องสุขภัณฑ์

 

 

มาตรฐาน ม.1ข

7 x6 x

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ที่นั่งขนาดมาตรฐาน 4 ที่นั่ง/แถว นั่งสบาย ทีวีภายในห้องโดยสาร เสริฟของว่างและน้ำดื่ม พร้อมห้องสุขภัณฑ์

 

 

มาตรฐาน ม 2

3

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ที่นั่งขนาดมาตรฐาน 4 ที่นั่ง/แถว ไม่มีห้องสุขภัณฑ์