คำถาม-คำตอบ

Q : ต้องการสอบถามเวลา เปิด – ปิด ของกรีนบัส
A : ทางสำนักงานใหญ่(เชียงใหม่) เวลาทำการตั้งแต่ 07.00 -18.00 น.
เปิดทำการทุกวัน หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลับ 053-241933 ต่อ 131

Q : อยากทราบขั้นตอนในการไปรับสินค้าด้วยตัวเอง ต้องทำอย่างไร และเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง
A : 1.ลูกค้ารับบัตรคิวเมื่อถึงคิวการรับบริการ ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชน / ใบขับขี่ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง 2.ลูกค้ารับบิลรับสินค้า และเซ็นชื่อยื่นให้กับพนักงาน ทางพนักงานจะส่งตัวสำเนาบิลคืนให้ลูกค้า ลูกค้าต้องนำไปยื่นให้กับพนักงานสต็อกเพื่อรับสินค้า ลูกค้าตรวจรับสินค้า (เช็คจำนวน สภาพสินค้า) และเซ็นชื่อในช่องผู้รับสินค้า

Q : ต้องการสอบถามราคาขนส่ง
A : ทางกรีนบัสได้จัดทำข้อมูลเรื่องราคาค่าขนส่ง ใน www.greenbusthailand.com (หัวข้อ อัตรค่าบริการ) หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลับ 053-241933 ต่อ 131

Q : ต้องการสอบถามสถานะพัสดุว่าถึงปลายทางหรือยัง เพื่อจะได้มารับสินค้า
A : ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ว่าอยู่ที่ไหนแล้ว ได้ที่ www.greenbusthailand.com หรือกรุณาติดต่อกลับ 053-241933 ต่อ 131

Q: จุดรับส่งสินค้าของแต่ละจังหวัดอยู่ที่ไหน
A: จุดรับสินค้าของแต่ละจังหวัดจะอยู่ที่สำนักงานของกรีนบัสแต่ละจังหวัด ซึ่งท่านสามารถติดต่อได้เพิ่มเติม ที่เว็ปไซต์กรีนบัส หัวข้อจุดจำหน่ายตั๋วกรีนบัส จะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของแต่ละสถานี