บริการรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์

 

1

การบริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ พร้อมด้วยสาขาทั้งหมด 115 สาขา ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการลงทุนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารจัดการสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุแบบ Real Time การพัฒนาบริการใหม่ๆ อาทิ เช่น

• บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ของไทย ซึ่งมีอัตราการเติบโตของธุรกิจแบบก้าวกระโดด

• มีรูปแบบบริการที่หลากหลาย เช่น รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์แบบด่วนพิเศษ (Express) ตามเส้นทางรถโดยสารจัดส่งถึงที่ (Delivery)และบริการห่อบรรจุภัณฑ์ (Packing )

• ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุภัณฑ์ได้แบบ Real Time และการเชื่อมโยง เครือข่ายด้านการขนส่งทั้งในประเทศและเมืองเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


 
ad เหมาจ่าย20-2-02-web

 

กรีนเอ็กซ์เพรส by กรีนบัส

ส่งด่วนถึงหน้าบ้าน วันเดียวถึง เหมาจ่ายเพียง 20 บาท
 
กรีนเอ็กซ์เพรสให้บริการส่งพ้สดุถึงบ้าน ภายในวันเดียว เฉพาะพัสดุที่ส่งปลายทางเขต อ.เมือง และ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 
เพื่อให้พัสดุส่งตรงตามกำหนด โปรดตรวจสอบตารางเวลาส่งพัสดุให้ถูกต้อง ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเอง ในราคาเหมาจ่ายเพียง 20 บาท สำหรับจัดส่งในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 

จ.เชียงใหม่

  • อำเภอเมือง ทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
  • อำเภอแม่ริม ตำบลริมใต้ / ตำบลแม่สา / ตำบลดอนแก้ว / ตำบลเหมืองแก้ว
  • อำเภอหางดง ตำบลหางดง / ตำบลขุนคง / ตำบลบ้านแหวน / ตำบลสันผักหวาน
  • อำเภอสันกำแพง ตำบลต้นเปา / ตำบลสันกลาง
  • อำเภอสันทราย ตำบลสันทราย / ตำบลสันทรายหลวง / ตำบลสันพระเนตร / ตำบลสันนาเม็ง / ตำบลสันป่าเปา /ตำบลหนองจ๊อม / ตำบลหนองหาร / ตำบลป่าไผ่
  • อำเภอสารภี ตำบลสารภี / ตำบลยางเนิ้ง / ตำบลชมภู / ตำบลไชยสถาน / ตำบลหนองผึ้ง / ตำบลท่าวังตาล / ตำบลป่าบง

จ.เชียงราย

  • อำเภอเมือง ตำบลเวียง / ตำบลรอบเวียง / ตำบลสันทราย / ตำบลท่าสาย /ตำบลบ้านดู่ / ตำบลแม่กรณ์ / ตำบลป่าอ้อดอนชัย
  • อำเภอแม่สาย ตำบลแม่สาย / ตำบลโป่งผา / ตำบลเวียงพางคำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร.0623107400, 062-3107311-2

inbox http://m.me/GreenExpressCargo