หน้าแรก » ข้อเสนอพิเศษ

โค้งสุดท้ายคะแนนสะสม

lastweek-01-web

ลูกค้าสมาชิกกรีนบัสที่มีคะแนนสะสมทุกท่าน อย่ารอช้า!!

รีบนำคะแนนสะสมมาแลกของรางวัลก่อนคะแนนหมดอายุ

อย่าปล่อยให้คะแนนสะสมของคุณสูญเปล่า ทุกคะแนนมีมูลค่า แลกรับรางวัลได้หลากหลาย

- แลกของพรีเมี่ยมกรีนบัสได้ถึง 30 พ.ย. 61
- แลกตั๋วโดยสารทุกเส้นทางได้ถึง 31 ธ.ค. 61

คะแนนสะสมจะหมดอายุ ณ ตอนเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธ.ค. 61

และเริ่มนับคะแนนใหม่ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

อย่ารีรอ รีบเช็คคะแนนแล้วมาแลกรับของรางวัลได้เลย
แลกง่ายๆ ที่สำนักงานและสถานีกรีนบัสทุกสาขา(ยกเว้นตัวแทนจำหน่าย)
#GreenbusThailand #GreenbusMember

 

เงื่อนไขแลกตั๋วโดยสาร

 • ใช้คะแนนสะสมเท่าราคาตั๋วโดยสารในการแลกรับ (1 คะแนน = 1 บาท)
 • แลกได้เฉพาะตั๋วโดยสารแบบต้นทางปลายทางเท่านั้น
 • ตั๋วโดยสารสามารถเลือกวันเดินทางล่วงหน้าได้ 30 วันนับจากวันที่แลก
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางหรือเลื่อนวันเดินทางได้
 • ไม่สามารถระบุชื่อผู้เดินทางเป็นผู้อื่นนอกจากชื่อเจ้าของแอคเคาท์ได้
 • สามารถใช้คะแนนสะสมแลกได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


แลกของรางวัลพรีเมี่ยม

ขอแบบฟอร์มแลกคะแนนได้ที่หน้าช่องขายตั๋ว หรือดาวน์โหลดฟอร์มได้ที่ http://bit.ly/2oT2ROf
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2wYJfg9

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 1. ผู้รับรางวัลจะต้องเป็นแอคเคาท์ลูกค้าของทางบริษัทเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมจากหลายแอคเคาท์ได้ (1 สิทธิ์ต่อ 1 แอคเคาท์เท่านั้น)
 2. ลูกค้าที่มีคะแนนสะสมตั้งแต่ 850 คะแนนขึ้นไป สามารถแลกรับของรางวัลตามช่วงคะแนนที่กำหนด และต้องแลกของรางวัลมูลค่าสูงสุดอย่างน้อย 1 ชิ้นก่อน จึงจะแลกของที่ใช้คะแนนลดหลั่นลงมาได้
 3. สามารถแลกของรางวัลแต่ละอย่างได้สูงสุดไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้
 4. กรณีของรางวัลที่ประสงค์จะแลกหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นของรางวัลชิ้นอื่นแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอแลกรับรางวัล โดยต้องกรอกข้อมูลตามจริงและแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า