ช่องทางการซื้อและวิธีการชำระเงิน

 

เงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสาร

ชื่อ-สกุลในบัตรโดยสารทุกรายการ ต้องเป็นชื่อ-สกุลของผู้เดินทางเองเท่านั้น		
ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ 5 ช่องทาง ดังนี้		

ช่องทางการซื้อ เงื่อนไขการซื้อ วิธีการชำระเงิน หลักฐานในการเดินทาง
1.สถานี / สำนักงานขาย สามารซื้อล่วงหน้าได้ 60 วัน
หรือวันเดินทาง
เงินสด 1. ตั๋วโดยสาร
2.ตัวแทนขาย สามารซื้อล่วงหน้าได้ 60 วัน
หรือวันเดินทาง
เงินสด

1. ตั๋วโดยสาร

2. ตั๋วโดยสารที่พิมพ์กระดาษ A4

3.Call Center
(053 – 266480)
ต้องซื้อก่อนเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง

1. Counter ธนาคารกรุงเทพ

2. ATM ธนาคารกรุงเทพ
bbl logo

Counter Service
counter7-11

ทุกวิธีต้องชำระภายใน 2 ชั่วโมงหลังทำรายการ

1. ใบเสร็จรับเงิน หรือสลิปที่ชำระผ่าน Counter service (7 – 11)

2. SMS แจ้งผ่านระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ระบุรายละเอียดการเดินทาง

4.Internet
(greenbusthailand.com)
ต้องซื้อก่อนเวลาเดินทาง
3 ชั่วโมง

1. Credit Card
visa_masster

2. Counter Service
counter7-11

ทุกวิธีต้องชำระภายใน 2 ชั่วโมงหลังทำรายการ

1. ใบเสร็จรับเงิน หรือสลิปที่ชำระผ่าน Counter service (7 – 11)

2. เอกสารพิมพ์ตั๋วโดยสารจากหน้าจอ ที่มีโลโก้ Green Bus

3. SMS แจ้งผ่านระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ระบุรายละเอียดการเดินทาง

5.Mobile Application (Green Bus) ต้องซื้อก่อนเวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง

1. Credit Card

visa_masster

2. Counter Service
counter7-11

ทุกวิธีต้องชำระภายใน 2 ชั่วโมงหลังทำรายการ

1. ใบเสร็จรับเงิน หรือสลิปที่ชำระผ่าน Counter service (7 – 11)

2. เอกสารพิมพ์ตั๋วโดยสารจากหน้าจอ ที่มีโลโก้ Green Bus

3. SMS แจ้งผ่านระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียดการเดินทาง