จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร

 

 

  จุดจำหน่ายตั๋ว เบอร์โทร เวลาเปิด-ปิด
จ.เชียงใหม่ สำนักงานเชียงใหม่ 053-266480 *Call Center 07.00-18.00
สำนักงานคาร์โก้เชียงใหม่ 062-3107312, 062-3107313 07.00-18.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) 062-3107309, 062-3107308 06.30-18.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) 065-4720299, 062-3107308 05.30-19.30 
ศรีภูมิ 053-233967, 053-234225, 053-233962, 0819514675 จ-ศ 8.30-17.00
สวนดอก 053-276160 10.00-20.00
หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 081-8845300 09.00-22.00
วัดพระสิงห์ 085-6940439 09.00-17.00
งานตัวแทน ช้างคลาน (Malloo Holiday) 083-4416499 08.00-20.00
แม่โจ้ (จีดีทัวร์แอนด์เซอวิส)  086-6542939 09.00-18.00
เชียงใหม่ ทีทีเอ ทัวร์ (เจดีย์หลวง) 080-9485341 09.00-18.00
อ.ดอยสะเก็ด 061-7928866 08.00-17.00
จ.เชียงใหม่ (PP Travel Center) 091-7173672 08.30-22.00
จ.ลำพูน สำนักงานดอยติ(ปั๊ม ปตท.ประตูโขง) 062-3107317, 062-3107308 08.00-17.00
จ.เเม่ฮ่องสอน อ.ปาย 085-6209918 10.00-20.00
อ.ปาย (โบโซ่คัลเซอร์) 083-4781172 08.00-17.00
อ.ปาย (AYA SERVICE PAI) 087-1778453 08.00-17.00
จ.เชียงราย สำนักงานเชียงราย, 062-3107308 053-711154, 062-3107324 07.00-20.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 1 062-3107321, 062-3107308 07.00-18.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 062-3107323, 062-3107322, 062-3107308 07.30-18.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร แม่ขะจาน 062-3107325, 062-3107308 08.00-17.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย 062-3107326, 062-3107308  06.30-17.00
สำนักงานแม่สาย 053-646430, 062-3107328, 062-3107308 07.00-19.00
อ.เชียงของ (ตลาดเชียงของ) 062-3107335, 062-3107308 08.30-17.30
อ.เชียงแสน(ห้างทองไช้เฮงฮวด) 062-3107329, 062-3107308 08.00-17.00
อ.พาน (ปั้ม PT) 094-6191965 08.00-17.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน 089-4296776 09.00-20.00
บ้านแม่ต๋ำ (ตลาดพงษ์เจริญ) 099-8255299 08.00-17.00
บ้านดู่(หจก.ทีวายพี ทราเวล เอเจนซี) 088-7896689 09.00-18.00
ปากทางม. แม่ฟ้าหลวง 087-5650453 08.00-17.00
อ.แม่จัน(โรงแรมริมจัน) 097-9202989 /081-0315667 09.00-17.00
ห้วยไคร้ (ปั้มน้ำมัน PT) 0841729333 /053-632119 08.30-17.00
บ.ท่าเจริญ (แยกไฟแดงบ้านลุง) 081-6731007 08.00-17.00
บ.ต้า (แยกไฟแดงพญาเม็งราย) 081-0095532/081-0095532 08.00-18.00
บ.ชมพู(ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) 085-0292572, 084-6663062 08.00-17.00
บ.หก(เขียวหวานมินิมาร์ท) 083-1561435 7.00-21.00
อ.แม่สรวย(ร้านอาพี ช็อปปิ้ง) 066-1096965 08.00-17.00
จ.พะเยา สำนักงานคาร์โก้พะเยา 062-3107330, 062-3107308 ขายตั๋ว 07.30 – 17.00
รับพัสดุ 07.30 – 19.30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 062-3107320, 062-3107308 07.30-20.30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ 062-3107332, 062-3107308 08.00-17.00
หน้าม.พะเยา (บ้านแม่กา) 080-9484693 10.00-16.00
อ.เชียงม่วน(ปั้มน้ำมัน PT) 061-4414208 08.00-17.00
สามแยกเกษตรสุข (บ้านไม้กาแฟ) 088-4068475 07.00-20.00
สถานีขนส่งพะเยา(Agent) 086-1160511, 081-6710698 07.00-20.30
อ.จุน (ร้านพระเครื่อง) 081-5936261 09.00-18.00
อ.ดอกคำใต้ (วิริยะประกันภัย) 081-1801546 09.00-17.00
อ.แม่ใจ (สามแยกมะพร้าวเผา) 054-070185 / 084-1511069 07.00-20.00
อ.ปง (ทวียนต์) 093-0366579 08.00-16.00
สีแยกแม่ต๋ำ 096-1077481 08.00-17.00
จ.ลำปาง สำนักงานลำปาง 054-821573, 062-3107339, 062-3107308 09.00-18.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 062-3107338, 062-3107308 05.30-19.00
อ.วังเหนือ (ปั๊ม PT วังเหนือ) 061-7414978 08.30-20.00
อ.งาว (ร้านหมอยา) 086-4484908 07.30-18.30
อ.เถิน (ป้อมตำรวจทางหลวง) 086-7328157/084-9493908 / 061-2138355 06.30-20.00
หน้า ม.ราชมลคลล้านนา(ลำปาง) 061-8253407 08.00-17.00
อ.สบปราบ 063-5982765 08.30-17.00
จ.ตาก สำนักงานแม่สอด 055-536433, 062-3107343,062-3107308 08.00-20.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 097-9270075 07.00-18.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด 062-3107343, 062-3107308 05.30-07.00
ปากทางเขื่อน (ร้านชำป้าคำหล้า) 065-0024142 08.00-17.00
บ้านตาก (ป้อมตำรวจทางหลวง) 083-5287954 09.00-22.00
อ.แม่สอด(ริมเมย) 062-0808991 08.00-20.00
จ.แพร่ สำนักงานแพร่ 054-511773, 062-3107340, 062-3107308 08.00-20.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 062-3107336, 062-3107308 08.00-17.00
อ.เด่นชัย  084-6739911 08.00-17.00
อ.สอง 054-642031, 080-8534638 08.00-20.00
สูงเม่น (หน้าโรงเรียนบ้านหัวดง) 061-5166393 08.00-18.00
แม่แขม (แยกแม่แขม) 094-3865779 / 086-8169499  09.00-18.00
ม.แม่โจ้ ร้องกวาง 061-3505228 09.00-18.00
อ.ร้องกวาง 082-7603414 08.00-17.00
จ.น่าน สำนักงานน่าน 054-718122, 062-3107342, 062-3107308 08.00-19.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 054-718123, 062-3107341, 062-3107308 07.00-17.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เวียงสา 099-1365762 08.30-16.00
อ.ท่าวังผา 081-1689719 08.30-18.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปัว 084-1953618 08.00-18.00
อ.เชียงกลาง 084-3679955 07.00-19.30
อ.ทุ่งช้าง (ปั๊ม PTดอนชัย) 081-7527522 07.00-20.00
จ. เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 065-6272265 07.00-22.00
จ.อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 099-3822289/095-3145718 09.00-19.00
จ.กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 061-2821051 08.30-20.30
ร้านอาหารขวัญ 2 สลกบาตร 097-9204094 08.00-17.00
จ.พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 097-0514046 08.00-17.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 064-8095680 09.00-22.30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.วชิรบารมี 056-900036 /082-3060807 07.30-17.30
จ.นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 0832919557 / 0634644591 09.00-21.00
จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน้าบขส.หัวหิน 089-1710013  09.00-20.00
อ.ปราณบุรี (สน. ภูธรปราณบุรี)  085-2949595 10.00-20.00
จ.ประจวบคิรีขันธ์ (ป้อมตำรวจทางหลวง) 082-2339459 ,090-7849365 09.30-20.00
อ.บางสะพาน (ท่ารถเกาะยายฉิม)  084-4127753 07.00-18.00
ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 087-1568364 ,085-2636100 08.00 – 22.00
จ.ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชุมพร 062-3107348, 062-3107308 08.00-19.30
อ.หลังสวน (ตลาดอวยชัย) 061-5150428, 081-3261120 09.00 – 18.30
สี่แยก อ.ละแม 084-8983536 09.00 – 18.30
จ.สุราษฏร์ธานี สำนักงานสุราษฎร์ธานี 062-3107349, 062-3107308 08.00-17.00
หาดหน้าทอน เกาะสมุย 098-7217305 08.00-17.00
เทศบาลเมืองดอนสัก (พิพิธภัณฑ์ปลาหิน) 095-0969264,088-7563913 09.00-15.00
ร้านทองตลาด (ดอนสัก) 081-6067484  08:00-18:00
บ้านใน (ดอนสัก) 081-6919268 08.00-18.00
อ.กาญจนดิษฐ์ (แยกหนองสวน) 087-3898856, 083-1729410 08.00-20.00
หนองขรี (แยกต่างระดับ) 081-5367126 08.00-20.00
อ.ท่าชนะ (ป้อมตำรวจ ) 062-9492896 08.00-20.00
วังกุ้ง (ร้านอาหารวังกุ้งสุราษฏร์) 093-195-6956 , 063-539-6895  09.00-18.00
สหกรณ์สุราษฏร์ธานี (Co Op) 088-7657521 09.00-17.00
ตาขุน (ศูนย์ ISUZU) 085-7839172 08.30-18.30
แยก อ.พนม (ปั้มบางจาก ) 085-7847766 , 082-1645105 08.30-18.00
จ.กระบี่ แยกนาเหนือ กระบี่ (ปั้ม ปตท.) 081-8266192,082-8181251, 066-0700216 09.30-18.30
จ.พังงา ตลาดทับปุด (ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ) 089-2876254 08.00-18.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 090-8749880, 086-7456191 08.00-17.00
สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย 089-8746638 07.00-18.00
จ.ภูเก็ต สำนักงาน ภูเก็ต 062-3107345, 062-3107308 09.00-18.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 062-3107347, 062-3107308 08.00-17.00
เมืองใหม่ ภูเก็ต (แยกสนามบินภูเก็ต) 087-4633916,081-8933502 10.00-18.00
ไม้ขาว (รร.หงษ์หยกบำรุง) 082-5591414 09.00 -15.00
จ.ขอนเเก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 062-3107344, 062-3107308 อ,พฤ, 08.00-17.00
จ,พ,ศ,ส  11.30-20.30
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 090-5978497 10.00-22.00
จ.อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2 088-0345654 10.00-18.30
จ.หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 042-422305 07.00-18.00
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนพิสัย 081-4891964 08.00-17.00
อ.รัตนวาปี (ปั้ม PT) 088-0090308 07.00-17.00
จ.บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 083-3208179 10.00-16.00