จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร

 

  จุดจำหน่ายตั๋ว เบอร์โทร เวลาเปิด-ปิด
จ.เชียงใหม่ สำนักงานเชียงใหม่

053-266480 *Call Center

07.00-18.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต) 062-3107309 06.00-20.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2 (อาเขต) 062-3107309  
  ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-810158 จ-อา 08.00-17.00
  ศรีภูมิ 053-233967, 053-234225, 053-233962, 0819514675 จ-อา 8.30-17.30
  สวนดอก 053-276160 จ-อา 10.00-21.00
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Cowboy Ticket 089-1918308 จ-อา 9.00-17.00
  หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 081-8845300 จ-อา 10.00-21.00
  วัดพระสิงห์ 085-6940430, 053-416244 จ-อา 8.00-20.00
  งานตัวแทน ช้างคลาน (Malloo Holiday) 091-8793942, 083-4416499 จ-ส 08.00-22.00
  ศูนย์ราชการเชียงใหม่ 085-0400279 จ-อา 09.00-17.00
  แม่โจ้ (จีดีทัวร์แอนด์เซอวิส) 086-6542939 08.00-19.00 (ทุกวัน)
จ.ลำพูน สำนักงานดอยติ(ปั๊ม ปตท.ประตูโขง) 062-3107317 07.00-22.30 น
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 062-3107316 07.00-22.30 น
จ.เเม่ฮ่องสอน อ.ปาย 085-6209918 จ-อา 10.00-20.00
  อ.ปาย (โบโซ่คัลเซอร์) 083-4781172 จ-อา 08.00-17.00
จ.เชียงราย สำนักงานเชียงราย 053-711154, 062-3107324 07.00-20.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 1 062-3107321 05.30-20.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 2 053-773550, 062-3107322 06.00-20.00
07.00-19.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร แม่ขะจาน 053-704271, 062-3107325 07.00-20.00
(ศ,อา 21.00)
  อ.เทิง 088-4316446 06.00 -20.30
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย 053-646412, 062-3107326 062-3107327 05.30-21.00
  สำนักงานแม่สาย 053-646430, 062-3107328 07.00-21.00
  อ.เชียงของ (ตลาดเชียงของ) 053-655732, 062-3107335 06.30-20.30
  อ.เชียงแสน(ห้างทองไช้เฮงฮวด) 053-650702, 062-3107329 08.00-17.00
  อ.พาน (ไทยพัฒนาประกันภัย) 099 4355325 08.00-17.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน 053-722792, 089-4296776 06.30-20.00
  บ้านดู่(หจก.ทีวายพี ทราเวล เอเจนซี) 088-7896689, 052-026799 08.00-17.00
  ปากทางม. แม่ฟ้าหลวง 087-5650453 08.00-17.00
  อ.แม่จัน(โรงแรมริมจัน) 097-9202989 08.00-18.00
  ห้วยไคร้ (ปั้มน้ำมัน PT) 053-632119, 084-1729333, 086-4270600 จ-ส 07.30-17.30
  บ.ท่าเจริญ (แยกไฟแดงบ้านลุง) 081-6731007 08.00-17.00
  บ.ต้า (แยกไฟแดงพญาเม็งราย) 096-7622228 06.00-19.00
  บ.ชมพู(ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) 085-0292572, 084-6663062 06.00-18.00
  บ.หก(เขียวหวานมินิมาร์ท) 083-1561435  
จ.พะเยา สำนักงานพะเยา 054-410664, 062-3107330 07.00-21.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา  054-410664, 062-3107330 06.00-18.20
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงคำ 054-415952, 062-3107332 06.30-20.00
  อ.เชียงม่วน(ปั้มน้ำมัน PT) 054-495067, 089-5601123 06.00-12.00
13.30-15.30
18.3-19.30
  สามแยกเกษตรสุข (บ้านไม้กาแฟ) 054-466602, 088-4068475 07.00-19.00
  สถานีขนส่งพะเยา 086-1160511, 081-6710698 07.00-20.30
  อ.จุน (ร้านพระเครื่อง) 081-5936261 08.00-17.00
  อ.ดอกคำใต้ (วิริยะประกันภัย) 096-0366579 09.00-19.00
  อ.แม่ใจ (สามแยกมะพร้าวเผา) 054-070185, 084-1511069 06.30-21.30
  อ.ปง (ทวียนต์) 093-0366579 06.30-18.30
จ.ลำปาง สำนักงานลำปาง 054-821573, 062-3107339 08.00-19.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 054-217680, 062-3107338 07.00-24.30
  อ.วังเหนือ (ปั๊ม PT วังเหนือ) 087-3044567 08.30-20.00
  อ.งาว (ร้านหมอยา) 086 4484908, 090 4653061 07.30-18.00
  อ.เถิน (ป้อมตำรวจทางหลวง) 086 7328157, 084 9493908 06.00-20.00
จ.ตาก สำนักงานแม่สอด 055-536433, 062-3107343 08.00-19.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 097-9270075 07.00-18.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด 062-3107343 05:30-10:00 ( จ-อา)
15:00 -17:00 (ศ )
  ปากทางเขื่อน (ร้านชำป้าคำหล้า) 055-800069, 065-0024142 07.30-18.00
  บ้านตาก (ป้อมตำรวจทางหลวง) 084-5738577 ,087-9433131 08.00-22.00
จ.แพร่ สำนักงานแพร่ 054-511773, 062-3107340 08.00-20.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 062-3107336 08.00-16.00
  อ.เด่นชัย (ป้อมบริการประชาชนแพร่ธรรมาราม) 065-0258865 08.00-17.00
  อ.สอง 054-642031, 080-8534638 08.00-20.00
  สูงเม่น (หน้าโรงเรียนบ้านหัวดง) 061-5166393 08.00-17.00
  แม่แขม (แยกแม่แขม) 086-8169499, 094-3865779, 099-6236733 07.00-18.00
  ม.แม่โจ้ ร้องกวาง 061-3505228 08.00-18.00
จ.น่าน สำนักงานน่าน 054-718122, 062-3107342 08.00-19.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน 054-718123, 062-3107341 07.00-22.30
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เวียงสา 099-1365762 08.30-16.00
  อ.ท่าวังผา 081-1689179 07.30-17.30
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปัว 084-1953618 08.00-18.00
  อ.เชียงกลาง 054 -797431, 084 3679955 07.00-21.00
  อ.ทุ่งช้าง (ปั๊ม PTดอนชัย) 054-718283, 081-7527522 06.00-21.00
จ. เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 094-0741275, 065-6272265  
จ.อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 089-6423055, 087-2105785 099-4385488 09.00-24.00
จ.กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 055-738385, 081-7075212 08.30-16.00
จ.พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 097-0514046 08.00-17.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก แห่งที่ 2 064-8095680 07.00-02.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.วชิรบารมี 091-3960247 เปิด 24 ชั่วโมง
จ.นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 083-2919557, 086-9932259 10.00-20.00
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคิรีขันธ์ (ป้อมตำรวจทางหลวง) 082-2339459 08.30-20.00
  หน้าบขส.หัวหิน 089-1710013 06.00-21.00
  อ.ปราณบุรี (สน. ภูธรปราณบุรี) 082-2972242, 085-2949595 09.00-22.00
  อ.บางสะพาน (ท่ารถเกาะยายฉิม)  081-8602928 06.30-22.00
  ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 087-1568364 08.00-02.00
จ.ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชุมพร 062-3107348, 077-534501 07.00-18.30
  อ.หลังสวน (ตลาดอวยชัย) 061-5150428 10.00-21.00
  สี่แยก อ.ละแม 084-8983536, 099-7010778 07.00-20.00
จ.สุราษฏร์ธานี สำนักงานสุราษฎร์ธานี 062-3107349, 077-201224 06.00-18.00
  ร้านทองตลาด (ดอนสัก) 081-6067484, 077-380473 08.00-18.00
  หาดหน้าทอน เกาะสมุย 098-7217305, 087-9993479 08:00-17:00
  บ้านใน (ดอนสัก) 081-6919268 08.00-18.00
  อ.กาญจนดิษฐ์ (แยกหนองสวน) 087-3898856, 083-1729410 08.00-20.00
  หนองขรี (แยกต่างระดับ) 081-5367126 06.00-21.00
  อ.ท่าชนะ (ป้อมตำรวจ ) 081-9410711, 062-9492896 08.00-21.00
  อ.ไชยา (แยกไชยา) 095-1394732, 094-3176169 07.30-19.00
  วังกุ้ง (ร้านอาหารวังกุ้งสุราษฏร์) 083-5013383, 077-267888 08.30-18.00
  สหกรณ์สุราษฏร์ธานี (Co Op) 088-7657521, 077-441205 09.00-17.00
  ตาขุน (ศูนย์ ISUZU) 085-7839172, 077-261055 08.30-19.30
  แยก อ.พนม (ปั้มบางจาก ) 085-7847766 08.30-18.00
จ.กระบี่ แยกนาเหนือ กระบี่ (ปั้ม ปตท.) 082-8181251, 075-667537 10.00-19.00
จ.พังงา ตลาดทับปุด (ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ) 089-2876254 07.00-21.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 090-8749880, 086-7456191 08.00-17.30
  สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย 089-8746638 06.00-22.00
จ.ภูเก็ต สำนักงาน ภูเก็ต 062-3107345, 086-3050332 08.00-18.30
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 062-3107347 08.00-17.00
  เมืองใหม่ ภูเก็ต (แยกสนามบินภูเก็ต) 081-8933502, 085-0690205 08.30-19.00
  ไม้ขาว (รร.หงษ์หยกบำรุง) 082-5591414  
จ.ขอนเเก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น แห่งที่ 3 062-3107344 05.30-08-00
12.00-20.30
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 088-0621420, 062-9813145 09:00-22:00
03:00-06:00
จ.อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2 088-0345654, 091 8646612 07.00-19.00
จ.หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 087-9330426 07.00-20.00
  สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนพิสัย 081-4891964 08:00-17:00
  อ.รัตนวาปี (ปั้ม PT) 088-0090308  
จ.บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ 0623107378, 083 3208179 10.00-16.00