เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกของรางวัล

 

 เงื่อนไข

.

เงื่อนไขการใช้คะแนน

 • ระยะเวลาการแลกใช้คะแนนเริ่ม ตั้งแต่วัน 10 สิงหาคม 2566   – 30 กันยายน  2566 (เท่านั้น)
 • คะแนนสะสมหมดอายุ 30  กันยายน 2566
 • ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม 2566 ไม่สามารถสะสมคะแนนสมาชิกได้ จนกว่าจะมีประกาศเริ่มให้สะสมคะแนนสมาชิกใหม่อีกครั้ง
 • สมาชิกต้องทำการแลกคะแนนทุกครั้ง ก่อนรับสิทธิประโยชน์
 • คะแนนสะสม และสิทธิประโยนช์ สมาชิกไม่สามารถมอบให้ผู้ใด ใช้แทนได้
 • สมาชิกที่สามารถแลกตั๋วโดยสาร , ส่วนลดส่งคาร์โก้ ,ส่วนลดยาดมสมุนไพร ,ส่วนลด Greenpark Community Mall
  • สมาชิกตั๋วโดยสาร
  • สมาชิกคาร์โก้ (ส่งพัสดุ)
  • สมาชิกตั๋วโดยสาร และคาร์โก้ (ส่งพัสดุ)
  • ต้องเป็นสมาชิกและมีคะแนนสะสมของกรีนบัสเท่านั้น
 • สมาชิกบุคคลทั่วไป ที่แลกด้วยตนเอง ต้องแสดงหลักฐานบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ยืนยันตัวตน เช่น ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
 • สมาชิกบริษัท ห้างร้านอื่นๆ จะต้องมีเอกสารประกอบดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจจากองค์กรดังกล่าว
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรางวัล (แทน) พร้อมลงนามยืนยันสำเนาถูกต้อง
 • ต้องมีคะแนนสะสมตามจำนวนในการแลกของรางวัลแต่ละประเภทอย่างครบถ้วน ไม่สามารถนำแต้มจากสมาชิกท่านอื่นมาใช้ร่วมกันได้
 • ประเภทของรางวัลและคูปองส่วนลด มีจำนวนจำกัด แต้มสะสมไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • การตัดคะแนนแลกตั๋วโดยสาร , ส่วนลดส่งคาร์โก้ ,ส่วนลดยาดมสมุนไพร , ส่วนลดGreenpark Community Mall ต้องดำเนินการผ่านระบบ GIS โดยพนักงานประจำสถานีของบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด เท่านั้น
 • กรณีลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม หรือรับสิทธิประโยนช์ บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบการแลกคะแนนสะสม 

ลูกค้าบุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกับเจ้าของ บัญชีสมาชิก

ลูกค้าบริษัทห้างร้าน/นิติบุคคล

 • กรณีเจ้าของบัญชีสมาชิกยื่นเอง
  • หนังสือรับรองของบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบริษัท              
 • กรณีมอบอำนาจ                   
  • หนังสือรับรองของบริษัท       
  • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบริษัท              
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ          

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์

ตั๋วโดยสาร

 • ระยะเวลาการแลกคะแนนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 ก.ย. 2566 
 • บัตรรางวัล ต้องระบุวันเดินทางภายใน 30 วัน (วันหมดอายุของบัตร)
 • ไม่สามารถเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางได้

ส่งพัสดุ คาร์โก้ 

 • ระยะเวลาการแลกคะแนนตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2566 – วันที่ 30 ก.ย. 2566 
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น และส่วนลดอื่นๆได้
 • เมื่อทำการแลกคะแนน  ส่วนลดต้องใช้ณ.วันแลกคะแนนเท่านั้น
 • พัสดุคาร์โก้ ไม่สามารถยกเลิกได้ และสามารถยกเลิกได้กรณีพัสดุคาร์โก้ อยู่สถานะต้นทาง สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง

ยาดมสมุนไพร

 • ระยะเวลาการแลกคะแนนตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2566 – วันที่ 30 ก.ย. 2566
 • จำนวนยาดมไม่เกิน 10 ชิ้น / สมาชิก 1 ท่าน   และไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นประเภทแพ็ค 3 ชิ้นได้
 • ไม่สามารถคืน หรือยกเลิกได้

คูปอง Greenpark Community Mall

 • ระยะเวลาการใช้คูปอง ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2566 -  30  พฤศจิกายน 2566 (เท่านั้น)
 • คูปองสามารถใช้ได้ 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้
 • คูปองไม่สามารถเปลี่ยน โอน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เมื่อนำคูปองไปใช้แล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคูปองคืนได้
 • กรุณาแสดงคูปองให้แก่พนักงานร้านค้าเพื่อรับสิทธิ
 • จำนวนคูปองส่วนลดไม่เกิน 10  คูปอง / สมาชิก 1 ท่าน 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดกิจกรรม 

ลำดับ
ประเภท กิจกรรม
รายละเอียด คะแนน
ช่องทางรับสิทธ์
ระยะเวลาการแลกคะแนน
ระยะเวลา
การใช้ส่วนลดและคูปอง

1

แลกตั๋วโดยสาร

1. ใช้คะแนนสะสม 2 เท่าของราคาตั๋วโดยสาร

 

ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 2566

28-Nov-66

(ตัวอย่างเช่นราคาตั๋ว 200 บาท ใช้แต้ม 400 คะแนน)

สถานีขายกรีนบัส

2. สามารถใช้คะแนนแลกได้ถึง 30 ก.ย.2566 (เท่านั้น)

(ทุกสาขา)

3. บัตรรางวัล ต้องระบุวันเดินทางภายใน 30 วัน (วันหมดอายุของบัตร)

 

2

ส่วนลดคาร์โก้ ( ส่งพัสดุ )

คะแนน 10,000 รับส่วนลดมูลค่า 100 บาท

 

ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.2566 – 30 ก.ย. 2566

30-Sep-66

คะแนน 5,000 รับส่วนลดมูลค่า 50 บาท

สถานีขายกรีนบัส

คะแนน 1,000 รับส่วนลดมูลค่า 20 บาท

(ทุกสาขา)

คะแนน 500 รับส่วนลดมูลค่า 10 บาท

 

3

แลกยาดมสมุนไพร

 

 

ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566

30-Sep-66

คะแนน 900 แลก (ฟรี)

สถานีขายกรีนบัส

 

(ทุกสาขา)

4

คูปองส่วนลด GreenPark

คะแนน 10,000 รับคูปองมูลค่า 100 บาท

 

ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.2566 – 30 ก.ย. 2566

30-Nov-66

คะแนน 5,000 รับคูปองมูลค่า 50 บาท

สถานีขายกรีนบัส

คะแนน 1,000 รับคูปองมูลค่า 20 บาท

(ทุกสาขา)

คะแนน 500 รับคูปองมูลค่า 10 บาท