จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร

 

 จุดจำหน่ายตั๋วเบอร์โทรเวลาเปิด - ปิด
จ.เชียงใหม่ สำนักงานเชียงใหม่

053-266480 *Call Center 

07.00-20.00
  สถานีจ.เชียงใหม่(อาเขต) 062-3107309 05.30-22.00
  ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-810158 จ-อา 08.00-17.00 น.
  ศรีภูมิ 053-233967 , 053-234225 , 053-233962, 0819514675 จ-อา 8.30-17.30 น.
  สวนดอก 053-276160 จ-อา 10.00-21.00 น.
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Cowboy Ticket 089-1918308 จ-อา 9.00-17.00 น.
  หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-810158 จ-อา 10.00-21.00 น.
  หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 053-412187 , 0825943158 จ-ศ 8.00 -20.00 น.
ส-อา 9.00-19.00 น.
  ประตูเชียงใหม่ 089-6373033 จ-อา 10.00 - 22.00 น.
  วัดพระสิงห์ 085-6940430 , 053-416244 จ-อา 8.00-20.00 น.
  ช้างคลาน 091-8793942 , 083-4416499 จ-ส 08.00-22.00 น.
  เจ็ดยอด (เชียงใหม่) 088-4156364 จ-ส 08.00-17.00 น.
  ต.หนองผึ้ง อ.สารภี 063-8725591 08.00-17.00 น.
  ศูนย์ราชการเชียงใหม่ 085-0400279 จ-อา 09.00 - 17.00 น.
  อบต.สุเทพ(ตลาดแม่เหียะ) 098-7513754 , 090-9105743 จ-ส 08.00-18.00 น.
  ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ 089-9995677 , 053820348-9 จ- ส 08.30-21.00 น.
  อ.แม่ริม 082-3454709 จ-ส 8.30-17.30 น.
  หน้า ป.พัน 7 085-0304034 จ-อา 08.00-17.00 น.
  แม่โจ้ (จีดีทัวร์แอนด์เซอวิส) 086-6542939 08.00-19.00 น. (ทุกวัน)
  ท่าแพ 093-1257118 08.00-17.00 (ทุกวัน)
จ.ลำพูน สถานี ปตท.ดอยติ 062-3107317 07.00-22.30 น
  สถานีจ.ลำพูน 062-3107316 07.00-22.30 น
จ.เเม่ฮ่องสอน อ.ปาย 085-6209918 จ-อา 10.00-20.00 น.
  อ.ปาย (โบโซ่คัลเซอร์) 083-4781172 จ-อา 08.00-17.00 น.
จ.เชียงราย สำนักงานเชียงราย 053-711154 , 062-3107324 07.00-20.00
  สถานีเชียงราย 1 062-3107321 05.30-20.00
  สถานีเชียงราย 2 053-773550 , 062-3107322 06.00-20.00
07.00-19.00
  แม่ขะจาน 053-704271 , 062-3107325 07.00-20.00
(ศ,อา 21.00)
  อ.เทิง 053-669908 , 062-3107334 06.00 -20.30
  สถานีขนส่งแม่สาย 053-646412 , 062-3107326 062-3107327 05.30-21.00
  สำนักงานแม่สาย (คาร์โก้) 053-646430 , 062-3107328 07.00 - 21.00
  อ.เชียงของ 053-655732 , 062-3107335 06.30-20.30
  อ.เชียงแสน 053-650702 , 062-3107329 08.00-17.00
  อ.พาน 099 4355325 08.00-17.00
  อ.แม่สรวย 053-656242 08.00-17.00
  อ.เวียงป่าเป้า 0616562323 07.30-17.00
  ปากทางแม่สรวย 094-8306949 , 084-8031511 08.00-17.00
  เจ็ดยอดเชียงราย 053 711075 24 ชม.
  บ้านปางหมอปวง ชร. 089 7002284 06.00 - 17.00
  บขส.พาน (โชครุ่ง) 053-722792 , 089-4296776 06.30-20.00
  อ.พญาเม็งราย 065-808-8697  
  บ้านดู่ 053-151511 08.00-18.00
  ปากทางม. แม่ฟ้าหลวง(กรีนบัส) 095 9284232 , 094 8250652 08.00-17.00
  อ.แม่จัน 097-9202989 08.00-18.00
  บ้านห้วยไคร้ (กรีนบัส) 053-632119 , 084-1729333 , 086-4270600 จ-ส 07.30-17.30น.
  ร้องบง 053-950338 , 085-6202896 07.00 - 17.00
  บ้านแม่ต๋ำ จ.เชียงราย 053-724194 , 097 9511962 08.30-17.00
  บ.ชมพู(CRT) 085 - 0292572 , 084 - 6663062 08.00 - 18.00
  บ้านต้า 096-7622228 06.00 - 19.00
  บ้านท่าเจริญ (กรีนบัส) 081 - 6731007 06.00 - 17.00
จ.พะเยา สำนักงานพะเยา 054 - 410664 , 062-3107330 07.00 - 21.00
  สถานีขนส่งพะเยา   06.00 - 18.20 น.
  อ.จุน 054 - 420717 , 062-3107331 06.30 - 19.30
  อ.เชียงคำ 054 - 415952 , 062-3107332 06.30 - 20.00
  อ.เชียงม่วน 054-495067, 089-5601123 06.00-12.00
13.30-15.30
18.3-19.30
  บ้านหก 083 - 1561435  
  สามแยกเกษตรสุข 054 - 466602 , 088 - 4068475 07.00 - 19.00
  สถานีขนส่งพะเยา(CRT) 086 - 1160511 , 081 - 6710698 07.00 - 20.30
  อ.ดอกคำใต้ 093-1794888 , 081-1801546 09.00 - 19.00
  อ.แม่ใจ 054 - 070185 , 084 - 1511069 06.30 - 21.30
  อ.ปง 093 - 0366579 06.30 - 18.30
  ม.พะเยา 087 - 1863878 , 090 - 3294735 08.00 - 20.00
  อ.วังเหนือ 093 - 9059687 , 097 - 9295709 08.00 - 18.00
จ.ลำปาง สำนักงานลำปาง 054-821573 , 062-3107339 08.00 - 19.00
  สถานีลำปาง (กรีนบัส) 054-217680, 062-3107338 07.00 - 24.30
  อ.สบปราบ 054-296093 , 091-0732052 08.00 - 18.00
  อ.งาว 086 4484908 / 090 4653061 07.30 - 18.00
  อ.เถิน 086 7328157 , 084 9493908 06.00 - 20.00
จ.ตาก สำนักงานแม่สอด 055-536433 , 062-3107343 08.00 - 19.00
  สถานีจ.ตาก 097-9270075 07.00 - 18.00
  สถานีแม่สอด 062-3107343 05:30 - 10:00 ( จ-อา)
15:00 -17:00 (ศ )
  ปากทางเขื่อน 055-800069 , 065-0024142 07.30 - 18.00
  บ้านตาก 084-5738577 ,087-9433131 08.00 - 22.00
จ.แพร่ สำนักงานแพร่ 054-511773 , 062-3107340 08.00 - 20.00
  สถานีแพร่ 054-522780  03.30 - 02.30
  อ.เด่นชัย (สามแยกเด่นชัย) 081-7831995 08.00 - 17.00
  อ.สอง 054-642031 , 080-8534638 08.00 - 20.00
  อุตรดิตถ์  089 - 6423055 , 099 - 4385488 09.00 - 00.00
  อ.สูงเม่น 061-5166393 08.00 - 17.00
  อ.แม่แขม 086-8169499 , 094-3865779 , 099-6236733 07.00 - 18.00
  ม.แม่โจ้ ร้องกวาง 061-3505228 08.00 - 18.00
จ.น่าน สำนักงานน่าน 054-718122 , 062-3107342 08.00 - 19.00
  สถานีน่าน 054-718123 , 062-3107341 07.00 - 22.30
  อ.เวียงสา 054-781633 , 086-9198118 , 089 1197825 08.00 - 18.00
  นาน้อย 054-789145 , 087-0339293 05.00 - 18.00
  อ.ท่าวังผา  081-1689179 07.30 - 17.30
  อ.ปัว 054-791051 , 087-1053037 08.00 - 18.00
  อ.เชียงกลาง 054 -797431 , 084 3679955 07.00 - 21.00
  อ.ทุ่งช้าง 054-718283 , 081-7527522 06.00 - 21.00
จ. เพชรบูรณ์ แยกอ.หล่มสัก 094-0741275, 065-6272265  
จ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 089-6423055 , 087-2105785 09.00 - 24.00
  อ.ชุมแพ 088-0621420, 062-9813145 09:00 - 22:00
03:00 - 06:00
จ.กำแพงเพชร สถานีขนส่ง กำแพงเพชร 055-738385 , 081-7075212 08.30 - 16.00
จ.พิษณุโลก ท่าตัวแทน จ.พิษณุโลก 1 097-0514046 08.00 - 17.00
  ท่าตัวแทน จ.พิษณุโลก 2 064-8095680 07.00 - 02.00
  ท่าตัวแทน อ.วชิรบารมี 091-3960247 เปิด 24 ชั่วโมง
จ.นครสวรรค์ ท่าตัวแทน จ.นครสวรรค์ CRT 083-2919557 , 086-9932259 10.00 - 20.00
จ.นครปฐม ท่าตัวแทน อ.กำแพงแสน CRT 089-7448555 09.00 - 23.00
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ท่าตัวแทน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 082-2339459 08.30 - 20.00
  ท่าตัวแทน หน้า บขส.หัวหิน 089-1710013 06.00 - 21.00
  ท่าตัวแทน อ.ปราณบุรี 082-2972242 , 085-2949595 09.00 - 22.00
  ท่าตัวแทน อ.บางสะพาน (เกาะยายฉิม) CRT 081-8602928 06.30 - 22.00
  ท่าตัวแทน ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 087-1568364 08.00 - 02.00
จ.ชุมพร สำนักงาน ชุมพร (สถานีขนส่งชุมพร) 062-3107348 , 077-534501 07.00 - 18.30
  ท่าตัวแทน จ.ชุมพร (บขส.กรีนบัส) 082-8049377 09.00 - 22.00
  ท่าตัวแทน จ.ชุมพร CRT 087-4667851 09.00 - 21.00
  ท่าตัวแทน อ.หลังสวน 061-5150428 10.00 - 21.00
  ท่าตัวแทน สี่แยก อ.ละแม 084-8983536 , 099-7010778 07.00 - 20.00
จ.สุราษฏร์ธานี สำนักงาน สุราษฎร์ธานี (CRT) 062-3107349 , 077-201224 06.00 - 18.00
  ท่าตัวแทน ร้านทองตลาด(ดอนสัก) CRT 081-6067484 , 077-380473 08.00 - 18.00
  ท่าตัวแทน หน้าทอน (เกาะสมุย) 098-7217305, 087-9993479 08:00 - 17:00
  ท่าตัวแทน บ้านใน (ดอนสัก) CRT 081-6919268 08.00 - 18.00
  ท่าตัวแทน อ.กาญจนดิษฐ์ CRT 087-3898856 , 083-1729410 08.00 - 20.00
  ท่าตัวแทน พันทิพย์ 1970 (สุราษฎร์) 061-1722751 08.00 - 17.00
  ท่าตัวแทน หนองขรี CRT 081-5367126 06.00 - 21.00
  ท่าตัวแทน อ.ท่าชนะ (ป้อมตำรวจ) 081-9410711 , 062-9492896 08.00 - 21.00
  ท่าตัวแทน อ.ไชยา (แยกไชยา) CRT 095-1394732 , 094-3176169 07.30 - 19.00
  ท่าตัวแทน วังกุ้ง 083-5013383 , 077-267888 08.30 - 18.00
  ท่าตัวแทน สหกรณ์สุราษฎร์ธานี CO-OP 088-7657521 , 077-441205 09.00 - 17.00
  ท่าตัวแทน ตาขุน 085-7839172 , 077-261055 08.30 - 19.30
  ท่าตัวแทน แยก อ.พนม 085-7847766 08.30 - 18.00
จ.กระบี่ ท่าตัวแทน แยกนาเหนือ กระบี่ 082-8181251 , 075-667537 10.00 - 19.00
จ.พังงา ท่าตัวแทน ตลาดทับปุด 089-2876254 07.00 - 21.00
  ท่าตัวแทน จ.พังงา (สถานีขนส่งผู้โดยสาร) 090-8749880 , 086-7456191 08.00 - 17.30
  ท่าตัวแทน โคกกลอย 089-8746638 06.00 - 22.00
จ.ภูเก็ต สำนักงาน ภูเก็ต 062-3107345, 086-3050332 08.00 - 18.30
  สถานี ภูเก็ต - จ.ภูเก็ต (สถานี2) 062-3107347 08.00 - 17.00
  ท่าตัวแทน เมืองใหม่ (แยกสนามบินภูเก็ต) 081-8933502 , 085-0690205 08.30 - 19.00
  ท่าตัวแทน อ.ถลาง CRT 081-3974494 07.00 - 18.00
  ท่าตัวแทน วงเวียนท่าเรือ CRT 089-4750227 , 091-8838355 08.00 - 18.00
จ.ขอนเเก่น จ.ขอนแก่น 062-3107344 05.30-08-00
12.00-20.30
จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี 088-0345654 , 091 8646612 07.00-19.00
จ.หนองคาย จ.หนองคาย 042-461306 07.00-20.00
  อ.โพนพิสัย 081-4891964 08:00 - 17:00
  อ.รัตนวาปี 088-0090308  
จ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 0623107378 , 083 3208179 10.00-16.00