แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

change-phone-number2-01


กรีนบัสแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ Direct Sale งานบริการคาร์โก้

แต่ส่วนของเจ้าหน้าที่ Direct Sale บริการรถเช่าเหมายังคงใช้หมายเลขเดิม

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไปค่ะ

#GreenbusThailand #GreenbusCargo #GreenbusTravel