เทศกาลแลกคะแนนสะสม

 

 

gb-rewards-03

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลแลกคะแนนสะสมประจำปี

 

สมาชิกกรีนบัสสามารถนำคะแนนมาแลกของพรีเมี่ยมได้แล้ว ปีนี้มีมาให้แลกถึง 4 อย่าง ดังต่อไปนี้

  • 850 คะแนน แลกรับร่ม Greenbus 1 คัน
  • 3,000 คะแนน แลกแฟลชไดร์ฟ Greenbus 1 ชิ้น
  • 8,000 คะแนน แลกพัดลมตั้งโต๊ะ 1 ตัว
  • 40,000 คะแนน แลกตู้เย็นหรือ TV LED 1 เครื่อง

 

 

ขั้นตอนการแลกของรางวัล ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1. เช็คคะแนนสะสมของท่านผ่านเว็บหรือสอบถามกับพนักงานประจำช่องขายตั๋ว

2. ยื่นแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ประจำช่องขาย พร้อมแนบเอกสารดังนี้

ลูกค้าบุคคลทั่วไป

- สำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกับเจ้าของแอคเคาท์

ลูกค้าบริษัทห้างร้าน/นิติบุคคล

1.กรณีสมาชิกยื่นเอง

- หนังสือรับรองของบริษัท

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ

2.กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่น

- หนังสือรับรองของบริษัท

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

- หนังสือมอบอำนาจ

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

*สามารถขอแบบฟอร์มแลกของรางวัลที่ช่องขายตั๋วประจำสถานีหรือดาวน์โหลดได้ ที่นี่

3.เก็บส่วนใบรับของรางวัลไว้ และนำมายื่นเพื่อรับสินค้าในช่วงวันที่ๆ ระบุไว้ (สามารถถ่ายเอกสารเก็บไว้เพื่อป้องกันกรณีซีดจางหรือสูญหาย)

 

 

ติดต่อแลกคะแนนที่ได้ที่ช่องขายตั๋วสถานีกรีนบัสทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2561 ถึง 30 พ.ย. 2561 นี้เท่านั้น

 

ของมีจำนวนจำกัด รีบมาแลกกันเยอะๆ นะคะ

 

หมายเหตุ: เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

1. ผู้รับรางวัลจะต้องเป็นแอคเคาท์ลูกค้าของทางบริษัทเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมจากหลายแอคเคาท์ได้ (1 สิทธิ์ต่อ 1 แอคเคาท์เท่านั้น)

2. ลูกค้าที่มีคะแนนสะสมตั้งแต่ 850 คะแนนขึ้นไป สามารถแลกรับของรางวัลตามช่วงคะแนนที่กำหนด และต้องแลกของรางวัลมูลค่าสูงสุดอย่างน้อย 1 ชิ้นก่อน จึงจะแลกของที่ใช้คะแนนลดหลั่นลงมาได้

3. สามารถแลกของรางวัลแต่ละอย่างได้สูงสุดไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้

4. กรณีของรางวัลที่ประสงค์จะแลกหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นของรางวัลชิ้นอื่นแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอแลกรับรางวัล โดยต้องกรอกข้อมูลตามจริงและแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนเท่านั้น

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า