ขยายเวลาแลกคะแนสะสม

 extend-time

กรีนบัสใจดี ขยายแลกของรางวัลถึง 15 ธ.ค.!!

เพิ่มโอกาสแลกคะแนนให้อีก สำหรับลูกค้าสมาชิกกรีนบัสเท่านั้น โอกาสสุดท้ายให้คุณได้ใช้คะแนนแลกรับรางวัลได้หลากหลาย

 • 850 คะแนน แลกรับร่ม Greenbus 1 คัน
 • 3,000 คะแนน แลกแฟลชไดร์ฟ Greenbus 1 ชิ้น
 • 8,000 คะแนน แลกพัดลมตั้งโต๊ะ 1 ตัว
 • 40,000 คะแนน แลกตู้เย็นหรือ TV LED 1 เครื่อง

แลกได้ถึง 15 ธ.ค. 61 นี้เท่านั้น

เริ่มนับคะแนนใหม่ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 เป็นต้นไป

 

โอกาสสุดท้ายแล้ว รีบเช็คคะแนนแล้วมาแลกรับของรางวัลได้เลย

 

ขั้นตอนการแลกของรางวัล ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

 1. เช็คคะแนนสะสมของท่านผ่านเว็บหรือสอบถามกับพนักงานประจำช่องขายตั๋ว
 2. ยื่นแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ประจำช่องขาย พร้อมแนบเอกสารดังนี้

  

ลูกค้าบุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกับเจ้าของแอคเคาท์

 

ลูกค้าบริษัทห้างร้าน/นิติบุคคล

1.กรณีสมาชิกยื่นเอง

 • หนังสือรับรองของบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ

2.กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่น

 • หนังสือรับรองของบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

*สามารถขอแบบฟอร์มแลกของรางวัลที่ช่องขายตั๋วประจำสถานีหรือดาวน์โหลดได้ ที่ https://drive.google.com/file/d/0B6LsKbhilY6MWFBBU1d4X0c0X0I0dEpTT3FEdGtOSXpMYlc4/view

3.เก็บส่วนใบรับของรางวัลไว้ และนำมายื่นเพื่อรับสินค้าในช่วงวันที่ๆ ระบุไว้ (สามารถถ่ายเอกสารเก็บไว้เพื่อป้องกันกรณีซีดจางหรือสูญหาย)

 

ติดต่อแลกคะแนนที่ได้ที่ช่องขายตั๋วสถานีกรีนบัสทุกสาขา

ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2561 ถึง 15 ธ.ค. 2561 นี้เท่านั้น

 

  

ของมีจำนวนจำกัด รีบมาแลกกันเยอะๆ นะคะ

 

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม:

1. ผู้รับรางวัลจะต้องเป็นแอคเคาท์ลูกค้าของทางบริษัทเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมจากหลายแอคเคาท์ได้ (1 สิทธิ์ต่อ 1 แอคเคาท์เท่านั้น)

2. ลูกค้าที่มีคะแนนสะสมตั้งแต่ 850 คะแนนขึ้นไป สามารถแลกรับของรางวัลตามช่วงคะแนนที่กำหนด และต้องแลกของรางวัลมูลค่าสูงสุดอย่างน้อย 1 ชิ้นก่อน จึงจะแลกของที่ใช้คะแนนลดหลั่นลงมาได้

3. สามารถแลกของรางวัลแต่ละอย่างได้สูงสุดไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้

4. กรณีของรางวัลที่ประสงค์จะแลกหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นของรางวัลชิ้นอื่นแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอแลกรับรางวัล โดยต้องกรอกข้อมูลตามจริงและแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนเท่านั้น

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า