บริการตามสัญญาจ้างระยะยาว

 

SONY DSC

 

เป็นรูปแบบการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา องค์กร หรือ หน่วยงานทั่วไป ที่ต้องการจัดการเดินทางตามเวลาประจำเช่น การรับ-ส่ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ด้วยการเดินทางที่สปปะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และได้มาตรฐาน