จุดรับบริการ

 

 

จุดบริการเบอร์โทรศัพท์
เชียงใหม่ สำนักงานเชียงใหม่ (คาร์โก้) 053-241933 ต่อ 131 , 062-3107311 , 062-3107312 ,
062-3107313
  อ.ดอยสะเก็ด 061-7928866
ลำพูน สถานีขนส่งลำพูน 062-3107316
  ดอยติ 062-3107317
เชียงราย เชียงราย (คาร์โก้) 053-711154 , 062-3107324
  สถานีขนส่งแม่สาย 053-646430, 062-3107328
  อ.เชียงแสน 053-650702, 062-3107329
  แม่ขะจาน 053-704271, 062-3107325
  บ้านศรีถ้อย 053-950338 ,085-6202895
  อ.ฝาง 081-1123247
  อ.แม่สรวย (อาพีชิปปิ้ง) 095-4729989
  อ.พาน (ตรงข้ามปั๊ม PT) 094-6191965
  อ.พาน สถานีขนส่ง (โชครุ่ง) 053-722792 , 089-4296776
  บ้านแม่ต๋ำ (ตลาดพงษ์เจริญ) 099-8255299
  อ.เชียงของ 053-655732, 062-3107335
  อ.เทิง 088-4136446
  อ.แม่จัน 097-9202989 , 081-0315667
  หน้า ม. แม่ฟ้าหลวง(กรีนบัส) 087-5650453
  บ้านดู่ 053-151511
  บ้านห้วยไคร้ (กรีนบัส) 053-632119 , 084-1729334 , 086-4270600
  บ้านห้วยไคร้ (โชครุ่ง) 086-5009995 , 053-763034
  บ้านท่าเจริญ (กรีนบัส) 081-6731007
  บ้านท่าเจริญ (โชครุ่ง) 081-7242960
  บ้านหก 081-9939653
  บ้านชมพู 085-0292572 , 084-6663062
  บ้านต้า 053-797064 , 084-1257697
พะเยา สถานีขนส่งพะเยา 054 - 410664 , 062-3107330
  สำนักงานพะเยา 054 - 410664 , 062-3107330
  อ.เชียงคำ 054 - 415952 , 062-3107332
  อ.ดอกคำใต้ 093-1794888 , 081-1801546
 

หน้า ม.พะเยา (บ.แม่กา)

080-9484693
  อ.ปง 054-497328,089-0717969
  อ.เชียงม่วน 054-495067, 089-5601123
  แยกแม่ต๋ำ 096-1077481
  อ.แม่ใจ 054-417058
ลำปาง สถานีขนส่งลำปาง (กรีนบัส) 054-217680, 062-3107338
  สำนักงานลำปาง 054-821573 , 062-3107339
  อ.วังเหนือ 087-3044567
  อ.สบปราบ 063-5982765
  อ.งาว 086 4484908 / 090 4653061
  อ.เถิน 086 7328157 / 084 9493908
แพร่ สถานีขนส่งแพร่ 062-3107336
  สำนักงานแพร่ 054-511773 , 062-3107340
  อ.เด่นชัย 084-6739911
  แม่แขม 086-8169499 ,094-3865779,099-6236733
  อ.สอง 054-642031 , 080-8534638
  อ.ร้องกวาง 054-066242 / 064 2189067
  อ.สูงเม่น 064-2959057
น่าน สถานีขนส่งน่าน 054-718123 , 062-3107341
  สำนักงานน่าน 054-718122 , 062-3107342
  อ.เวียงสา 099-1365762
  อ.ท่าวังผา 063-5762797
  อ.ปัว 054-791051 , 087-1053037
  อ.เชียงกลาง 054 -797431 / 084 3679955
  อ.ทุ่งช้าง 054-718283 , 081-7527522
ตาก สถานีขนส่งตาก 097-9270075
  ปากทางเขื่อน 055-800069 , 065-0024142
  บ้านตาก 084-5738577 , ,087-9433131
  สำนักงานแม่สอด 055-536433 , 062-3107343
  สถานีขนส่งแม่สอด 062-3107343
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 089-6423055
  ชุมแพ 088-0621420, 062-9813145
เพชรบูรณ์ หล่มสัก 088-0621420, 062-9813145
พิษณุโลก สถานีขนส่งพิษณุโลก 2 064-8095680 , 090-8970047
กำแพงเพชร สถานีขนส่ง กำแพงเพชร 081-9713742
  ร้านอาหารขวัญ 2 สลกบาตร 097-9204094
หนองคาย อำเภอรัตนวาปี 087-9330426, 042-461306
นครสวรรค์ สถานีขนส่ง นครสวรรค์ 083-2919557
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 082-2339459 , 090-7849364
  หน้า บขส.หัวหิน 089-1710013
  อ.ปราณบุรี 082-2972242 , 085-2949595
  อ.บางสะพาน (เกาะยายฉิม) 081-8602928
  ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 087-1568364 , 085-2636100
ชุมพร สถานีขนส่งชุมพร 062-3107348
  สี่แยก อ.ละแม 084-8983536 , 077-587152
  อ.หลังสวน 061-5150428 , 081-3261120
สุราษฏร์ธานี สำนักงานสุราษฎร์ธานี 062-3107349 , 077-201224
  อ.ท่าชนะ (ป้อมตำรวจ) 081-9410711 , 062-9492896
  หน้าทอน (เกาะสมุย) 098-7217305 , 087-9993479 08:00 - 17:00
  ร้านทองตลาดดอนสัก 081-6067484 , 077-380473
  อ.ไชยา (แยกไชยา) 095-1394732 , 065-0599013
  อ.กาญจนดิษฐ์ 087-3898856 , 083-1729410
  วังกุ้ง 083-5013383
  สหกรณ์สุราษฎร์ธานี Co-op 088-7657521
  บ้านตาขุน 085-7839172
  แยก อ.พนม 085-7847766 , 082-1645105
กระบี่ แยกนาเหนือ (จ.กระบี่) 081-8266192 , 082-8181251
พังงา ตลาดทับปุด 089-2876254
  โคกกลอย 089-8746638
  สถานีขนส่งผู้โดยสารพังงา 090-8749880 , 086-7456191
ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ต (กรีนบัส) 062-3107345 , 062-3107347
  ต.ไม้ขาว (หงส์หยกบำรุง) 082-5591414