หน้าแรก » บริการของเรา » รถเช่าเหมาเพื่อการเดินทาง

บริการรถเช่าเหมา

 

pagetrip30

 

บริการการเดินทางแบบเช่าเหมาทั่วไป

เป็นรูปแบบการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยรถบัสที่สะดวกสบาย และ สื่อบันเทิงที่ครบครัน  DVD LCD Monitor MP3 และ KARAOKE ให้ท่านได้เพลิดเพลินตลอดการเดินทาง

 

page30bus

 

บริการการเดินทางตามสัญญาจ้างระยะยาว

เป็นรูปแบบการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา องค์กร หรือ หน่วยงานทั่วไป ที่ต้องการจัดการเดินทางตามเวลาประจำ เช่น การรับ-ส่งพนักงาน, เจ้าหน้าที่, นักเรียน, นักศึกษา ด้วยการเดินทางที่ สะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และ ได้มาตรฐาน

 

 

บริการบริหารจัดการการเดินทาง (Transport Organizing)

อีกหนึ่งรูปแบบในการให้บริการ ในการบริหารจัดการการเดินทางทั้งระบบเพื่อรองรับระบบการขนส่งขนาดใหญ่ ด้วยคุณภาพระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และ ตรงเวลา เพื่อตอบสนองให้การดำเนินงานของท่านบรรลุเป้าหมายได้ด้วยดี เช่น การขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การบริหารจัดการการเดินทางงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ  ครั้งที่ 27 ที่ผ่านมา

 

บริการนำเที่ยว

บริการออกแบบทริปท่องเที่ยว สัมมนา ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องที่พัก แหล่งท่องเที่ยว อาหาร รวมถึงกิจกรรมนันทนาการต่างๆ