แบบสำรวจความพึงพอใจ

crm-poster-แบบสำรวจคคห-web

 เพราะความพึงพอใจของผู้โดยสารคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา
ขอเชิญผู้โดยสารร่วมกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารกรีนบัส เพื่อให้เราได้นำไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
.
ช่องทางในการกรอกแบบสอบถามมีดังนี้
1) ติดต่อขอแบบสอบถามที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารกรีนบัสทุกสถานี
2) ผ่านช่องทางออนไลน์ สแกน QR Code ตามภาพ
3) คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบสอบถาม==>> https://bit.ly/3V57tBf