แจ้งยกเลิกสมาชิกและแต้มสะสมสำหรับสมาชิก

ประกาศข่าวกรีนบัส-ยกเลิกสมาชิก

แจ้งยกเลิกสมาชิกและแต้มสะสมสำหรับสมาชิกตั๋วโดยสาร และคาร์โก้

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด ขอแจ้งท่านสมาชิกให้ทราบว่า บริษัทฯ จะทำการยกเลิกระบบสมาชิกและแต้มสะสมสำหรับสมาชิกที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหรือใช้แต้มสะสมตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ โดยจะทำการยกเลิกระบบสมาชิกที่สมัครก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 และไม่มีการใช้บริการตั๋วโดยสาร & คาร์โก้  ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2560  อย่างไรก็ดี ท่านสมาชิกที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ กำหนดตามที่แจ้งไว้ ยังคงสามารถใช้แต้มสะสมที่มีอยู่ได้ตามปกติ