แจ้งจัดจอดรถ 152

 

เรียนท่านผู้โดยสาร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารเส้นทาง 152 เชียงใหม่-ลำปาง เฉพาะในจุดที่กำหนดไว้
ซึ่งได้แก่ สถานขนส่อาเขต 2 – ปั๊มปตท.ดอยติ – สถานีขนส่งลำปาง เท่านั้น
โดยหากมีการรับ-ส่งผู้โดยสารนอกเหนือจากจุดจอดดังกล่าว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี