แจ้งจอดเฉพาะจุดคัดกรอง2

ขึ้นลงเฉพาะจุดคัดกรอง-650