เลือกตั้ง สท.

ad-voteline

อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับ … 28 มี.ค.นี้
.
แอดมินขอเชิญชวนผู้โดยสารทุกท่าน พร้อมใจไปเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้นะครับ
.
ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ผู้โดยสารมีชื่อ
ในทะเบียนบ้าน อย่าลืม!!! กลับบ้านไปใช้สิทธิในครั้งนี้กันนะครับ