เพิ่มเที่ยววิ่ง พิษณุโลก-ดอนสัก

Ad เพิ่มเที่ยววิ่ง 166 198 169-รอบ3-09
ข่าวดีสำหรับเส้นทางข้ามภาคเพิ่มเที่ยว เส้นทางพิษณุโลก-ดอนสัก เริ่มวันที่ 21 ก.พ. นี้เป็นต้นไป

  • พิษณุโลก-ดอนสัก เพิ่มรอบวันอาทิตย์ เวลา 14.30 น.
  • ดอนสัก-พิษณุโลก เพิ่มรอบวันจันทร์ เวลา 14.00 น.

#กรีนบัสเปิดให้บริการปกติ #Greenbusthailand #พิษณุโลก #ดอนสัก