เที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย

 Ad เพิ่มเที่ยววิ่ง 166 198 169-รอบ3-06

กรีนบัส เพิ่มเที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย ทั้งไปและกลับเส้นทาง เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น

  • เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย เพิ่มเที่ยว เวลา 12.00 น. (วิ่งทุกวัน)
  • เส้นทางเชียงราย-เชียงใหม่ เพิ่มเที่ยววันธรรมดา เวลา 16.00 น. และ วันศุกร์, วันอาทิตย์ เวลา 14.30 น. (เริ่ม 17 ก.พ. นี้เป็นต้นไป)