เชียงราย ไลท์ เฟส

KV-square-600x600px

 

เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ อลังการ กับการแสดงมัลติมีเดียโชว์ “วัดร่องขุ่น ไลท์ เฟส”

The Illumination of White Temple “Begin” ที่จะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 22 พ.ย. – 22 ธ.ค. 62 นี้

ณ วัดร่องขุน ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ในรอบเวลา 18.30น. และ 20.30น. ของทุกวัน

ผู้ที่สนใจ สามารถจองตั๋วโดยสารกรีนบัสล่วงหน้าเพื่อเดินทางไปจังหวัดเชียงรายได้ทุกช่องทางการจองค่ะ