เงื่อนไขการยกเลิกและการเลื่อนตั๋วจากภาวะการระบาดของ โควิด-19

 

ticket-covid19(re)-w

 

กรีนบัส ขานรับนโยบายรัฐบาล เฉพาะผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 สามารถเลื่อนตั๋ว-ยกเลิกตั๋ว เสียค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ใช้ในการเลื่อนตั๋ว

  • ตั๋วโดยสารตัวจริง สลิปจาก 7-11 และ SMS ระบุวันเดินทาง ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 เท่านั้น

ขั้นตอนการเลื่อนตั๋ว (ผู้โดยสารต้องทำรายการเลื่อนล่วงหน้าก่อนเวลาเดินทาง 24 ชั่วโมง เท่านั้น)

  1. เลื่อนตั๋วผ่านสถานีขายกรีนบัส ตัวแทนขายกรีนบัส ทุกสาขา และ Call Center โทร 053-266480 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. – 20:00 น.
  2. เลื่อนตั๋วโดยสารสามารถทำการเลื่อนแบบระบุวันเท่านั้น

…………………………………

เอกสารที่ใช้ในการยกเลิก

  • ตั๋วโดยสารตัวจริง หรือสลิปจาก 7-11 และ SMS ระบุวันเดินทาง ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563 เท่านั้น

ขั้นตอนการยกเลิกตั๋ว

  1. ยกเลิกตั๋วผ่านสถานีขายกรีนบัส ทุกสาขา เท่านั้น
  2. พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
  3. ยกเลิกเสียค่าเสียค่าธรรมเนียม

** สามารถสอบถามรายละเอียด การเลื่อนตั๋วโดยสาร และยกเลิกได้ผ่านช่องทาง Call Center โทร 053-266480 ในเวลาทำการตั้งแต่เวลา 07:00 น. – 18:00 น. *