ปรับราคาค่าขนส่งใหม่

 

Art Package-07-1

 

กรีนบัส ปรับราคาค่าขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์แบบใหม่ ประหยัดกว่า ด้วยการแบ่งโซนในการขนส่ง
คำนวนง่าย ด้วยการส่งของแบบคิดตามน้ำหนัก ไม่จำกัดจำนวนและขนาดของพัสดุ

 

โดยจะเริ่มใช้ราคาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

 

 

Art Package-04