ที่นั่ง100

ที่นั่ง100

 

 

ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค. ซื้อตั๋วตามผังที่นั่งได้ 100%

ตามประกาศมาตรการทางภาครัฐ ผ่อนคลายข้อบังคับ
ในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ
ให้สามารถนั่งได้เต็มความจุของรถโดยสารได้แล้ว

แต่ยังคงต้องให้ผู้โดยสาร
- สวมหน้ากากอนามัย
- หมั่นล้างมือทั้งก่อนขึ้นและลงรถโดยสารทุกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ร่วมทาง