Service point

ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้
เชียงใหม่ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์
ลำพูน นครปฐม ชุมพร
เชียงราย ราชบุรี สุราษฏร์ธานี
พะเยา กระบี่
ลำปาง เพชรบุรี พังงา
แพร่ ภูเก็ต
น่าน ภาคอีสาน
ตาก หนองคาย
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
กำแพงเพชร
เพชรบูรณ์

 

จุดบริการเบอร์โทรศัพท์
เชียงใหม่ สถานีเชียงใหม่ (คาร์โก้) 053-241933 ต่อ 131 , 062-3107311 , 062-3107312 ,
062-3107313
ลำพูน สถานีขนส่งลำพูน 062-3107316
ดอยติ 062-3107317
เชียงราย เชียงราย (คาร์โก้) 053-711154 , 062-3107324
สถานีขนส่งแม่สาย 053-646430, 062-3107328
อ.เชียงแสน 053-650702, 062-3107329
อ.เวียงป่าเป้า 053-648602 , 053-649054
แม่ขะจาน 053-704271, 062-3107325
บ้านศรีถ้อย 053-950338 ,085-6202895
อ.แม่สรวย 053-656242
ปากทางแม่สรวย 053-666254 , 083 683 3181
อ.ฝาง 081-1123247
อ.พาน (กรีนบัส) 053-722792 , 089-4296776 , 081-6035989
อ.พาน สถานีขนส่ง (โชครุ่ง) 053-722792 , 089-4296776
อ.เชียงของ 053-655732, 062-3107335
อ.เทิง 053-669908, 062-3107334
อ.แม่จัน 097-9202989 , 081-0315667
หน้า ม. แม่ฟ้าหลวง(กรีนบัส) 053-705740 , 053-912099
บ้านดู่ 053-151511
บ้านห้วยไคร้ (กรีนบัส) 053-632119 , 084-1729334 , 086-4270600
บ้านห้วยไคร้ (โชครุ่ง) 086-5009995 , 053-763034
บ้านท่าเจริญ (กรีนบัส) 081-6731007
บ้านท่าเจริญ (โชครุ่ง) 081-7242960
บ้านหก 081-9939653
บ้านชมพู 085-0292572 , 084-6663062
บ้านต้า 053-797064 , 084-1257697
พะเยา สถานีขนส่งพะเยา 054 - 410664 , 062-3107330
สำนักงานพะเยา 054 - 410664 , 062-3107330
อ.จุน 054 - 420717 , 062-3107331
อ.เชียงคำ 054 - 415952 , 062-3107332
อ.ดอกคำใต้ 093-1794888 , 081-1801546
อ.ปง 054-497328,089-0717969
อ.เชียงม่วน 054-495067, 089-5601123
แยกแม่ต๋ำ 087-9009495 , 054-413340
อ.แม่ใจ 054-417058
หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ( บ.แม่กา ) 089 – 5572973, 090-3294735
ลำปาง สถานีขนส่งลำปาง (กรีนบัส) 054-217680, 062-3107338
สำนักงานลำปาง 054-821573 , 062-3107339
อ.วังเหนือ 054-332154 , 054-332136 , 080 – 6889395
อ.สบปราบ 054-296093 , 091-0732052
อ.งาว 086 4484908 / 090 4653061
อ.เถิน 086 7328157 / 084 9493908
แพร่ สถานีขนส่งแพร่ 054-522780
สำนักงานแพร่ 054-511773 , 062-3107340
อ.เด่นชัย 081-7831995
แม่แขม 086-8169499 ,094-3865779,099-6236733
อ.สอง 054-642031 , 080-8534638
อ.ร้องกวาง 054-066242 / 064 2189067
อ.สูงเม่น 064-2959057
น่าน สถานีขนส่งน่าน 054-718123 , 062-3107341
สำนักงานน่าน 054-718122 , 062-3107342
อ.เวียงสา 054-781633 , 086-9198118 , 089 1197825
อ.ท่าวังผา 081-1689179
อ.ปัว 054-791051 , 087-1053037
อ.เชียงกลาง 054 -797431 / 084 3679955
อ.ทุ่งช้าง 054-718283 , 081-7527522
ตาก สถานีขนส่งตาก 097-9270075
ปากทางเขื่อน 055-800069 , 065-0024142
บ้านตาก 084-5738577 , ,087-9433131
สำนักงานแม่สอด 055-536433 , 062-3107343
สถานีขนส่งแม่สอด 062-3107343
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 089-6423055
ชุมแพ 088-0621420, 062-9813145
เพชรบูรณ์ หล่มสัก 088-0621420, 062-9813145
พิษณุโลก สถานีขนส่งพิษณุโลก 2 064-8095680 , 090-8970047
กำแพงเพชร สถานีขนส่ง กำแพงเพชร 081-9713742
หนองคาย อำเภอรัตนวาปี 088-0090308
นครสวรรค์ สถานีขนส่ง นครสวรรค์ 083-2919557
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 082-2339459 , 090-7849364
หน้า บขส.หัวหิน 089-1710013
อ.ปราณบุรี 082-2972242 , 085-2949595
อ.บางสะพาน (เกาะยายฉิม) 081-8602928
ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 087-1568364 , 085-2636100
ชุมพร สถานีขนส่งชุมพร 062-3107348
สี่แยก อ.ละแม 084-8983536 , 077-587152
อ.หลังสวน 061-5150428 , 081-3261120
สุราษฏร์ธานี สำนักงานสุราษฎร์ธานี 062-3107349 , 077-201224
อ.ท่าชนะ (ป้อมตำรวจ) 081-9410711 , 062-9492896
หน้าทอน (เกาะสมุย) 098-7217305 , 087-9993479 08:00 - 17:00
ร้านทองตลาดดอนสัก 081-6067484 , 077-380473
อ.ไชยา (แยกไชยา) 095-1394732 , 065-0599013
อ.กาญจนดิษฐ์ 087-3898856 , 083-1729410
วังกุ้ง 083-5013383
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี Co-op 088-7657521
บ้านตาขุน 085-7839172
แยก อ.พนม 085-7847766 , 082-1645105
กระบี่ แยกนาเหนือ (จ.กระบี่) 081-8266192 , 082-8181251
พังงา ตลาดทับปุด 089-2876254
โคกกลอย 089-8746638
สถานีขนส่งผู้โดยสารพังงา 090-8749880 , 086-7456191
ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ต (กรีนบัส) 062-3107345 , 062-3107347