Service point

จุดบริการ เบอร์โทรศัพท์
เชียงใหม่ สถานีเชียงใหม่ (คาร์โก้) 053-241933 ต่อ 131 , 062-3107311 , 062-3107312 ,
062-3107313
ลำพูน สถานีขนส่งลำพูน 062-3107316
ดอยติ 062-3107317
เชียงราย เชียงราย (คาร์โก้) 053-711154 , 062-3107324
สถานีขนส่งแม่สาย 053-646430, 062-3107328
อ.เชียงแสน 053-650702, 062-3107329
แม่ขะจาน 053-704271, 062-3107325
บ้านศรีถ้อย 053-950338 ,085-6202895
อ.ฝาง 081-1123247
อ.พาน (กรีนบัส) 053-722792 , 089-4296776 , 081-6035989
อ.พาน สถานีขนส่ง (โชครุ่ง) 053-722792 , 089-4296776
อ.เชียงของ 053-655732, 062-3107335
อ.เทิง 088-4136446
อ.แม่จัน 097-9202989 , 081-0315667
หน้า ม. แม่ฟ้าหลวง(กรีนบัส) 053-705740 , 053-912099
บ้านดู่ 053-151511
บ้านห้วยไคร้ (กรีนบัส) 053-632119 , 084-1729334 , 086-4270600
บ้านห้วยไคร้ (โชครุ่ง) 086-5009995 , 053-763034
บ้านท่าเจริญ (กรีนบัส) 081-6731007
บ้านท่าเจริญ (โชครุ่ง) 081-7242960
บ้านหก 081-9939653
บ้านชมพู 085-0292572 , 084-6663062
บ้านต้า 053-797064 , 084-1257697
พะเยา สถานีขนส่งพะเยา 054 - 410664 , 062-3107330
สำนักงานพะเยา 054 - 410664 , 062-3107330
อ.เชียงคำ 054 - 415952 , 062-3107332
อ.ดอกคำใต้ 093-1794888 , 081-1801546
อ.ปง 054-497328,089-0717969
อ.เชียงม่วน 054-495067, 089-5601123
แยกแม่ต๋ำ 087-9009495 , 054-413340
อ.แม่ใจ 054-417058
ลำปาง สถานีขนส่งลำปาง (กรีนบัส) 054-217680, 062-3107338
สำนักงานลำปาง 054-821573 , 062-3107339
อ.วังเหนือ 054-332154 , 054-332136 , 080 – 6889395
อ.สบปราบ 054-296093 , 091-0732052
อ.งาว 086 4484908 / 090 4653061
อ.เถิน 086 7328157 / 084 9493908
แพร่ สถานีขนส่งแพร่ 054-522780
สำนักงานแพร่ 054-511773 , 062-3107340
อ.เด่นชัย 081-7831995
แม่แขม 086-8169499 ,094-3865779,099-6236733
อ.สอง 054-642031 , 080-8534638
อ.ร้องกวาง 054-066242 / 064 2189067
อ.สูงเม่น 064-2959057
น่าน สถานีขนส่งน่าน 054-718123 , 062-3107341
สำนักงานน่าน 054-718122 , 062-3107342
อ.เวียงสา 099-1365762
อ.ท่าวังผา 081-1689179
อ.ปัว 054-791051 , 087-1053037
อ.เชียงกลาง 054 -797431 / 084 3679955
อ.ทุ่งช้าง 054-718283 , 081-7527522
ตาก สถานีขนส่งตาก 097-9270075
ปากทางเขื่อน 055-800069 , 065-0024142
บ้านตาก 084-5738577 , ,087-9433131
สำนักงานแม่สอด 055-536433 , 062-3107343
สถานีขนส่งแม่สอด 062-3107343
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 089-6423055
ชุมแพ 088-0621420, 062-9813145
เพชรบูรณ์ หล่มสัก 088-0621420, 062-9813145
พิษณุโลก สถานีขนส่งพิษณุโลก 2 064-8095680 , 090-8970047
กำแพงเพชร สถานีขนส่ง กำแพงเพชร 081-9713742
หนองคาย อำเภอรัตนวาปี 088-0090308
นครสวรรค์ สถานีขนส่ง นครสวรรค์ 083-2919557
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 082-2339459 , 090-7849364
หน้า บขส.หัวหิน 089-1710013
อ.ปราณบุรี 082-2972242 , 085-2949595
อ.บางสะพาน (เกาะยายฉิม) 081-8602928
ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 087-1568364 , 085-2636100
ชุมพร สถานีขนส่งชุมพร 062-3107348
สี่แยก อ.ละแม 084-8983536 , 077-587152
อ.หลังสวน 061-5150428 , 081-3261120
สุราษฏร์ธานี สำนักงานสุราษฎร์ธานี 062-3107349 , 077-201224
อ.ท่าชนะ (ป้อมตำรวจ) 081-9410711 , 062-9492896
หน้าทอน (เกาะสมุย) 098-7217305 , 087-9993479 08:00 - 17:00
ร้านทองตลาดดอนสัก 081-6067484 , 077-380473
อ.ไชยา (แยกไชยา) 095-1394732 , 065-0599013
อ.กาญจนดิษฐ์ 087-3898856 , 083-1729410
วังกุ้ง 083-5013383
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี Co-op 088-7657521
บ้านตาขุน 085-7839172
แยก อ.พนม 085-7847766 , 082-1645105
กระบี่ แยกนาเหนือ (จ.กระบี่) 081-8266192 , 082-8181251
พังงา ตลาดทับปุด 089-2876254
โคกกลอย 089-8746638
สถานีขนส่งผู้โดยสารพังงา 090-8749880 , 086-7456191
ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ต (กรีนบัส) 062-3107345 , 062-3107347
  ต.ไม้ขาว (หงส์หยกบำรุง) 082-5591414