(Thai) แจ้งรถ vip จะไม่จอดระหว่างทาง

 

ประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารทุกท่าน
รถโดยสาร ประเภท ม.1 (ก), VIP(พ), VIP(24), VIPx2(41), VIPx2(30) จะไม่จอดรับส่งผู้โดยสาร
ได้แก่ อ.แม่ขะจาน, เจดีย์หลวง, อ.แม่สรวย, ปากทาง อ.แม่สรวย
โดยมีเส้นทางที่ไม่จอดรับส่งดังนี้
166 เชียงใหม่-เชียงราย
619 เชียงใหม่-แม่สาย
198 เชียงใหม่-พะเยา
1663 เชียงใหม่-เชียงของ
841 บึงกาฬ-แม่สาย ไม่จอดรับส่งผู้โดยสาร อ.งาว
กรีนบัสขออภัยในความไม่สะดวก