member point redeem 2019

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลแลกคะแนนสะสมประจำปี 2562

 

สมาชิกกรีนบัสสามารถนำคะแนนมาแลกของพรีเมี่ยมได้แล้ว ปีนี้มีมาให้แลกถึง 6 อย่าง ดังต่อไปนี้

 • 500 คะแนน แลกแก้วเก็บอุณหภูมิ Greenbus 1 ใบ
 • 800 คะแนน แลกรับร่ม Greenbus 1 คัน
 • 3000 คะแนน แลกกระเป๋า Greenbus 1 ใบ
 • 7000 คะแนน แลกเซตหูฟังและลำโพงบลูทูธ 1 เซต
 • 30000 คะแนน แลกตู้เย็นหรือ TV LED 1 เครื่อง

 

ขั้นตอนการแลกของรางวัล ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

 1. เช็คคะแนนสะสมของท่านผ่านเว็บหรือสอบถามกับพนักงานประจำช่องขายตั๋ว
 2. ยื่นแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ประจำช่องขาย พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 

ลูกค้าบุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชนที่มีชื่อตรงกับเจ้าของแอคเคาท์

ลูกค้าบริษัทห้างร้าน/นิติบุคคล

1. กรณีเจ้าของแอคเคาท์ยื่นเอง

 •  หนังสือรับรองของบริษัท
 •  สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบริษัท

2. กรณีมอบอำนาจ

 •  หนังสือรับรองของบริษัท
 •  สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบริษัท
 •  หนังสือมอบอำนาจ
 •  สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3. เก็บส่วนใบรับของรางวัลไว้ และนำมายื่นได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารเพื่อรับสินค้าในช่วงวันที่ๆ ระบุไว้ (สามารถถ่ายเอกสารเก็บไว้เพื่อป้องกันกรณีซีดจางหรือสูญหาย)

 

สามารถติดต่อแลกคะแนนที่ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารกรีนบัสทุกสาขา ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้นของมีจำนวนจำกัด รีบมาแลกกันเยอะๆ น้า

 

หมายเหตุ: เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 1. ผู้รับรางวัลจะต้องเป็นแอคเคาท์ลูกค้าของทางบริษัทเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมจากหลายแอคเคาท์ได้ (1 สิทธิ์ต่อ 1 แอคเคาท์เท่านั้น)
 2. ลูกค้าที่มีคะแนนสะสมตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป สามารถแลกรับของรางวัลตามช่วงคะแนนที่กำหนด และต้องแลกของรางวัลมูลค่าสูงสุดอย่างน้อย 1 ชิ้นก่อน จึงจะแลกของที่ใช้คะแนนลดหลั่นลงมาได้
 3. สามารถแลกของรางวัลแต่ละอย่างได้สูงสุดไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้
 4. กรณีของรางวัลที่ประสงค์จะแลกหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นของรางวัลชิ้นอื่นแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอแลกรับรางวัล โดยต้องกรอกข้อมูลตามจริงและแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนเท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สามารถขอแบบฟอร์มแลกของรางวัลที่ จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารกรีนบัสทุกสาขา หรือ คลิก

Download