ข้อมูลบริษัท

 

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด หรือ กรีนบัสไทยแลนด์ ผู้ให้บริการด้านการขนส่งและการเดินทางที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและเมืองเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าในกิจกรรมการเดินทางเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

กรีนบัสไทยแลนด์มีธุรกิจหลักประกอบด้วย

• บริการรถโดยสารประจำทาง

• บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

• บริการรถเช่าเหมาเพื่อการเดินทางครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ปี พ.ศ.2558 กรีนบัสไทยแลนด์มีรถโดยสารให้บริการจำนวน 432 คันและมีบุคลากรทั้งสิ้น 645 คน

  กรีนบัสไทยแลนด์มีธุรกิจหลักประกอบด้วย

  • Bus บริการรถโดยสารประจำทาง
  • Cargo บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์
  • Travel บริการรถเช่าเหมาเพื่อการเดินทางครอบคลุมทั่วประเทศไทย

Bus : บริการรถโดยสารประจำทาง

 • ให้บริการรถโดยสารประจำทางครอบคลุมพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคไต้ของไทยให้บริการรถโดยสารมากกว่า 2,000,000 คนรวม 50,000 เที่ยวกว่าปี

• จำหน่ายบัตรโดยสารผ่านทางสถานีขนส่งผู้โดยสาร, ตัวแทนขาย, Call center, website และ Mobile Application และสามารถชำระเงินสดผ่านทางบัตรเครดิต ผ่านบัญชีธนาคาร และ Counter service

• ด้านความปลอดภัย เราเลือกใช้รถโดยสารที่มีมาตรฐาน และนำระบบความปลอดภัยบนถนน (Road Transport Safety Management) หรือ RTS มาใช้ควบคู่กับการติดตั้งระบบ GPS กับรถโดยสารทุกคันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งและส่งมอบบริการประทับใจให้กับลูกค้าดังสโลแกนที่ว่า “กรีนบัส ใส่ใจทุกการเดินทาง”  

Cargo : บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าในเขตภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ซึ่งมีอัตราการเติบโตของธุรกิจแบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย เช่น บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ แบบด่วนพิเศษ (Express) แบบจัดส่งถึงที่ (Delivery) บริการบรรจุหีบห่อพัสดุภัณฑ์ (Packing) ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบพัสดุภัณฑ์ (Tracking) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการขนส่งทั้งในประเทศและเมืองเศรษฐกิจเขตประชาคมอาเซียน

ภาพท่องเที่ยว

Travel : บริการเช่าเหมารถโดยสาร บริการเช่าเหมาตามสัญญาระยะยาวบริการเช่าเหมารายวัน บริการนำเที่ยวทั่วประเทศไทย เเละบริการรับบริหารจัดการการเดินทาง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเดินทางและท่องเที่ยวแบบกลุ่ม/องค์กรด้วยการจัดรูปแบบการเดินทางที่ครบวงจร ซึ่งล่าสุดได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐให้บริหารจัดการระบบขนส่งรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม   กรีนบัสเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการขนส่ง กรีนบัสให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ผลักดันนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและกำหนดเป็นมาตรการในการรองรับ โดยได้ดำเนินการตามหลักวิศวกรรมและเทคโนโลยี ด้วยการติดตั้งระบบติดตามรถโดยสาร หรือ GPS เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถโดยสาร การตรวจเช็คและเก็บประวัติยางรถโดยสาร การอบรมทัศนคติด้านการขับขี่ที่ถูกวิธี ซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วยังประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงไปกว่า 5% หรือประมาณ 180,800 ลิตร คิดเป็นเงินกว่า 6,000,000 บาทต่อปี จึงทำให้กรีนบัสได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2012 จากกระทรวงพลังงาน