จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร

 

จุดจำหน่ายบัตรโดยสารเบอร์โทรศัพท์
จ.เชียงใหม่ Greenbus Call Center 053-266480 *สำหรับซื้อตั๋วทางโทรศัพท์เเละสอบถามบริการพัสดุคาร์โก้
  สถานีกรีนบัสเชียงใหม่ (อาเขต 3)

095-1451756

  สถานีเชียงใหม่ (คาร์โก้) 088-2590420 , 088-2633890
  ร้านIBS หลังวัดชัยศรีภูมิ 053-233967 , 053-234225 , 053-233962
  สวนดอก 053-276160
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (จี.ดี.ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส) 086-654293
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Cowboy Ticket 081-0269787, 053-878331
  ศูนย์บริการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-810158
  หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-810158
  หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 053-412187 , 089-7001524
  ประตูเชียงใหม่ 089-6373033
  วัดพระสิงห์ 085-6940430 , 053-416244
  ศูนย์ราชการเชียงใหม่ 085-0400279
  ตลาดแม่เหียะ 098-4843161, 090-2384818
  ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ 089-9995677 , 053-820348-9
  ท่าตัวแทนแม่ริม 082-3454709
  หน้าค่าย ป.พัน 7 085-0304034
จ.เเม่ฮ่องสอน อ.ปาย 085-6209918
  อ.ปาย (โบโซ่คัลเซอร์) 080-0316567
จ.ลำพูน สถานีขนส่งจ.ลำพูน 053-563335 , 064-0010402
  ปั้มปตท.ดอยติ 053-525099 , 085-6947140
จ.เชียงราย สำนักงานขนส่งเชียงราย 053-711154 , 095-1451755
  สถานีขนส่งเชียงราย 1 053-740467 , 095-1451750
  สถานีขนส่งเชียงราย 2 053-773550 , 095-1451753
  เชียงราย (คาร์โก้) 053-711154 , 095-1451755
  สถานีขนส่งแม่สาย 053-646412, 081-3580975 , 095-1451749
  สำนักงานแม่สาย (คาร์โก้) 053-646430 , 095-1451758
  ตลาดเเม่สาย (โชครุ่ง) 081-2892193
  อ.เชียงของ 053-655732
  อ.เชียงแสน 053-650702
  สามเหลี่ยมทองคำ 053 784035
  อ.เวียงป่าเป้า 053-648602 , 098-7564581
  เทิง 053-669908
  แม่ขะจาน 053-704271
  อ.พาน 053-659222 , 089-6331055
  ร้องบง 053-950338 , 085-6202896
  อ.แม่ต๋ำ เชียงราย 053-724195 , 097-9599015
  บ้านปางหมอปวง 089-7002284
  อ.แม่สรวย 053-656243
  ปากทางแม่สรวย 053-666254
  อ.พาน (กรีนบัส) 053-722792 , 089-4296776 , 081-6035989
  อ.พาน สถานีขนส่ง (โชครุ่ง) 053-722792
  อ.แม่จัน 097-9202989 , 081-0315667
  หน้า ม. แม่ฟ้าหลวง(กรีนบัส) 053-705740 , 053-912099
  บ้านดู่ 053-151511
  บ้านห้วยไคร้ (กรีนบัส) 053-632119 , 084-1729334 , 086-4270600
  บ้านห้วยไคร้ (โชครุ่ง) 086-5009995 , 053-763034
  ถ.เจ็ดยอด 053-711075
 จ.พะเยา สำนักงานจ.พะเยา (กรีนบัส) 054-410664 , 095-1451752
  สถานีขนส่งพะเยา(กรีนบัส) 054-410664 , 095-1451752
  สถานีขนส่งพะเยา (โชครุ่ง) 086-1160511 , 081-6710698
  อ.จุน 054-420717
  อ.เชียงคำ 054-415952
  อ.เชียงม่วน 054-495024
  บ้านชมพู(โชครุ่ง) 085-0292572 , 084-6663062
  บ้านต้า 053-797064 , 084-1257697
  บ้านท่าเจริญ (กรีนบัส ) 081-6731007
  สามแยกเกษตรสุข 054-466602 , 088-4068475
  อ.ดอกคำใต้ (กรีนบัส) 093-1611594
  อ.แม่ใจ 0841511069, 05407018
  อ.ปง 088-4353268
  แยกแม่ต๋ำ 087-9009495
  มหาวิทยาลัยพะเยา 087-1863878
  อ.วังเหนือ 054-332154 , 053-332136 , 080-6889395
จ.ลำปาง สำนักงานลำปาง 054-217680 , 086-3050319
  สถานีขนส่งลำปาง (กรีนบัส) 054-827173
  สถานีขนส่งลำปาง (โชครุ่ง) 054-352351 , 089-5544191
  อ.สบปราบ 054-296093 , 093-3172354
  อ.แม่แขม 054-710737 , 080-5021094
  อ.งาว 086-4484908 , 090-8939574
  อ.เถิน 086-7328157 , 084-9493908
จ.แพร่ สถานีขนส่งแพร่ 054-511773 , 095-1451763
  สำนักงานแพร่ 054-522780 , 095-1451763
  สามเเยกอ.เด่นชัย (โชครุ่ง) 054-613355 , 093-609345
  อ.เด่นชัย (กรีนบัส) 081-8851355 , 054-613693
  อ.สอง 054-642031 , 080-8534638
  อ.ร้องกวาง 096-1622453
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ร้องกวาง 089-0717969
  อ.แม่แขม 080-5021094
  อ.สูงเม่น 054-631058 , 064-2959057
จ.น่าน สถานีขนส่งน่าน 054-710760 , 095-1451751
  สำนักงานน่าน 054-710737 , 095-1451751
  อ.เวียงสา 054-781633 , 086-9198118 , 089-1197825
  อ.นาน้อย 054-789195 , 087-0339293
  อ.ท่าวังผา 054-755467 , 081-1689179
  อ.ปัว 054-791051 , 087-1053037
  อ.เชียงกลาง 054-797431 , 084-3679955
  อ.ทุ่งช้าง 054-795283 , 081-7527522
จ.ตาก สถานีขนส่งตาก 097-9270075
  ปากทางเขื่อน 055-800069 , 086-3775757 , 091-2424244
  บ้านตาก 084-5738577 , 085-9363667
  สำนักงานแม่สอด 055-536433 , 095-1451765
  สถานีขนส่งแม่สอด 095-1451765
จ.อุตรดิตถ์ สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ 089-6423055 , 095-6374065
จ.พิษณุโลก สถานีขนส่งพิษณุโลก 1 097-0514046
  สถานีขนส่งพิษณุโลก 2 064-8095680
จ. เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งแยกหล่มสัก 087-5205144
  อ.วชิรบารมี 091-3960247
  สถานีขนส่งพิษณุโลก 2 091-1474799
จ.กำแพงเพชร สถานีขนส่ง กำแพงเพชร 055-738385 , 081-7075212
จ.นครสวรรค์ สถานีขนส่ง นครสวรรค์ (โชครุ่ง) 056-220115 , 086-9932259
จ.นครปฐม อ.กำแพงแสน 089-7448555
จ.ราชบุรี สำนักงานราชบุรี 095-9851115 , 094-060666-4
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน้า บขส.หัวหิน 085-5027613 , 089-1710013
  อ.ปราณบุรี 082-2972242 , 081-3538781
  อ.บางสะพาน (เกาะยายฉิม) 081-8581310 , 084-4127753
  หน้าป้อมตำรวจทางหลวงประจวบฯ 086-0943882 , 0627253911
  ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 086-8972663 , 083-8377191 , 087-1568364
จ.ชุมพร สำนักงานชุมพร (เเยกปฐมพร) 077-534200 , 095-1451768
  สถานีขนส่งชุมพร (กรีนบัส) 082-8049377
  สถานีขนส่งชุมพร (โชครุ่ง) 086-0480335 , 087-4667851
  ตลาดไนท์บาร์ซ่าชุมพร 081-9793351 , 083-0322823
  อ.หลังสวน 061-5150428
  สี่แยก อ.ละแม 084-8983536
จ.สุราษฏร์ธานี สำนักงานสุราษฎร์ธานี 077-201224-5 , 086-3405434
  เเยกอ.ไชยา (โชครุ่ง) 098-7267794 , 089-6666760 , 093-6535753
  อ.วังกุ้ง 077-267888 , 081-7196454 , 083-5013383
  โคออฟ (สหกรณ์จ.สุราษฎร์) 088-7657521 , 077-441205
  หนองขรี 077 441089 , 081-5367126
  อ.กาญจนดิษฐ์(CRT) 087-3898856 , 077-255141 , 083-1724910
  ตลาดเกษตร 081-6286513
  อ.กาญจนดิษฐ์(CRT) 087-3898856
  พันทิพย์ 1970 (สุราษฎร์) 061-1722751
  บ้านใน(ดอนสัก) 081-6919268
  วาสนาทัวร์ (ดอนสัก) 085-0687793 , 077-251266
  ร้านทองตลาด (ดอนสัก) 086-9447500 , 081-6067484
  หน้าทอน (เกาะสมุย) 084-8999884 , 077-426110 , 098-7217305
  บ้านตาขุน 093-7695356 , 085-7839172
จ.กระบี่ แยกนาเหนือ (จ.กระบี่) 075-667537 , 081-8266192
จ.พังงา ทับปุด (ตลาดทับปุด) 089-4743628 , 089-2876254
  โคกกลอย 089-8746638
  แยกพังงา (วังหม้อแกง) 090-8749880
จ.ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ต (กรีนบัส) 076-355980 , 095-1451744 
  สถานีขนส่งภูเก็ต 086-3050320
  วงเวียนท่าเรือ 089-4750227 , 087-2719013
  อ.ถลาง 081-3974494
  เมืองใหม่ภูเก็ต(แยกสนามบิน) 081-8933502 , 085-0690205
จ.ขอนเเก่น สถานีขนส่งขอนเเก่น 095-1451739
จ.อุดรธานี

สถานีขนส่งจ.อุดรฯ 2

088-0345655
  อ.ชุมแพ 093-0587042
จ.หนองคาย บริษัท บุษราคัมทัวร์ ข้างสถานีขนส่ง 2 จ.หนองคาย 042-461306
  อ.ปากคาด 098-1695504
  อ.โพนพิสัย 081-4891964
จ.บึงกาฬ สถานีขนส่งบึงกาฬ

064-0012758