จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร

 

จุดจำหน่ายบัตรโดยสารเบอร์โทรศัพท์
จ.เชียงใหม่ Greenbus Call Center 053-266480 *สำหรับซื้อตั๋วทางโทรศัพท์ เเละสอบถามบริการพัสดุคาร์โก้
  สถานีกรีนบัสเชียงใหม่ (อาเขต)

095-1451756 , 0951451766

  สถานีเชียงใหม่ (คาร์โก้) 053-241933 ต่อ 131,132, 085-0300117, 088-2590420, 088-2633890
  ร้านIBS หลังวัดชัยศรีภูมิ 053-233967 , 053-234225 , 053-233962
  สวนดอก 053-276160
  หางดง 097-9847577, 080-6739123
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Cowboy Ticket 081-0269787
  ม.แม่โจ้ (บางเขนบ็อกซ์แลนด์) 053-009393, 097-9246260
  รวมโชคพลาซ่า 087-1922002
  ศูนย์บริการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-810158
  หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-810158
  เจ็ดยอด เชียงใหม่ 062-3262899,088-2605902
  หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 083-5786369
  ประตูเชียงใหม่ 089-6373033
  วัดพระสิงห์ 085-6940430, 053-416244
  ศูนย์ราชการเชียงใหม่ 085-0400279
  ตลาดแม่เหียะ 098-7513754 , 090-9105743
  ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่ 089-9995677, 053820348-9
  ถนนราชภาคินัย 053-273802
  สันกำแพง 085-7187016, 0864285450
  อ.หางดง 097-9847577, 080-6739123
  อ.ป่าซาง 081-9804375
  แม่ริมพลาซ่า 053-088087
  อ.ฝาง หลังตลาดสดฝางกัลยา 096-2533935, 081-1123247
จ.เเม่ฮ่องสอน อ.ปาย 085-6209918
จ.ลำพูน สถานีขนส่งจ.ลำพูน 053-563335, 064-0010402
  ปั้มปตท.ดอยติ 053-525099, 085-6947140
จ.เชียงราย สำนักงานขนส่งเชียงราย 053-711154 , 095-1451755, 081-3580971
  สถานีขนส่งเชียงราย 1 053-740467 , 095-1451750
  สถานีขนส่งเชียงราย 2 053-773550 , 095-1451753
  เชียงราย (คาร์โก้) 053-711154, 095-145-1755
  สถานีขนส่งแม่สาย 053-646412, 081-3580975,095-1451749
  สำนักงานแม่สาย (คาร์โก้) 053-646430, 095-1451758
  ตลาดเเม่สาย (โชครุ่ง) 081-2892192
  อ.เชียงของ 053-655732, 064-0012913
  อ.เชียงแสน 053-650702
  สามเหลี่ยมทองคำ 053-784103, 053-784035, 081-5318770
  อ.เวียงป่าเป้า 053-648602, 098-7564581
  เทิง 053-669908, 064-0012916
  แม่ขะจาน 053-704271
  ร้องบง 053-950338, 085-6202895
  อ.แม่ต๋ำ เชียงราย 053-724194
  บ้านปางหมอปวง 089-7002284
  อ.แม่สรวย 053-656243
  ปากทางแม่สรวย 053-666253
  อ.พาน (กรีนบัส) 053-659222 , 089-6331055
  อ.พาน สถานีขนส่ง (โชครุ่ง) 053-722792
  อ.แม่จัน 097-9202989
  หน้า ม. แม่ฟ้าหลวง(กรีนบัส) 053-912099
  หน้า ม. แม่ฟ้าหลวง(โชครุ่ง) 053-705922
  บ้านดู่ 053-151511
  บ้านห้วยไคร้ (กรีนบัส) 053-632119 , 084-1729334
  บ้านห้วยไคร้ (โชครุ่ง) 086-5009995 , 053-763034
  อ.เวียงชัย 052-020224
  ถ.เจ็ดยอด 080-4976066
 จ.พะเยา สำนักงานจ.พะเยา (กรีนบัส) 054 - 410664, 095-1451752
  สถานีขนส่งพะเยา(กรีนบัส) 054 - 410664, 095-1451752
  สถานีขนส่งพะเยา (โชครุ่ง) 086 - 1160511, 081 - 6710698
  อ.จุน 054 - 420717, 064-0012915
  อ.เชียงคำ 054 - 415952, 064-0012914
  อ.เชียงม่วน 082-8930213
  บ้านหก 085 - 2561559, 083 - 1561435
  บ้านชมพู(โชครุ่ง) 085 - 0292572, 084 - 6663062
  บ้านต้า 053 - 797064, 084 - 1257697
  บ้านท่าเจริญ (กรีนบัส, โชครุ่ง ) 081 - 6731007, 084 - 3785828
  สามแยกเกษตรสุข 054 - 466602, 088 - 4068475
  อ.ดอกคำใต้ (กรีนบัส)  093-1611594 
  อ.เชียงคำ (โชครุ่ง) 081 - 4732408
  อ.แม่ใจ 081 - 5307587
  อ.ปง 089 - 5522768
  มหาวิทยาลัยพะเยา 087 - 1863878
  อ.วังเหนือ 054-332154, 053-332136, 093 - 9059687
จ.ลำปาง สำนักงานลำปาง 054-827173,  086-3050319
  สถานีขนส่งลำปาง (กรีนบัส) 054-217680, 064-0012918
  สถานีขนส่งลำปาง (โชครุ่ง) 054-352351, 089-5544191
  อ.สบปราบ 054-296093, 093-3172354
  อ.งาว 086 4484908, 090 8939574
  อ.เถิน 086 7328157, 084 9493908
จ.แพร่ สถานีขนส่งแพร่ 054-511773 , 095-1451763
  สำนักงานแพร่ 054-522780 , 095-1451763
  สามเเยกอ.เด่นชัย (โชครุ่ง) 054 613355, 093-609345
  อ.เด่นชัย (กรีนบัส) 081 8851355, 054 613693
  อ.สอง 054-642031, 080-8534638
  อ.ร้องกวาง 054-066242 , 096-1622453  ,064-2189067
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ร้องกวาง 089-0717969
  อ.แม่แขม 054-710737, 080 5021094
  อ.สูงเม่น 054-631058, 064-2959057
จ.น่าน สถานีขนส่งน่าน 054-710760 , 095-1451751
  สำนักงานน่าน 054-710737 , 095-1451751
  อ.เวียงสา 054-781633, 086-9198118, 089 1197825
  อ.นาน้อย 054-789195, 087-0339293
  อ.ท่าวังผา 054-755467 , 081-1689179
  อ.ปัว 054-756055 , 087-1053037
  อ.เชียงกลาง 054 -797431, 084 3679955
  อ.ทุ่งช้าง 054-795283, 081-7527522
จ.ตาก สถานีขนส่งตาก 097-9270075
  ปากทางเขื่อน 055 800 069, 086 377 5757, 091-2424244
  บ้านตาก 084-5738577,  085-9363667
  สำนักงานแม่สอด 055-536433 , 095-1451765
  สถานีขนส่งแม่สอด 095-1451765
จ.อุตรดิตถ์ สถานีขนส่ง อุตรดิตถ์ 089-6423055, 095 6374065
จ.พิษณุโลก สถานีขนส่งพิษณุโลก 1 091-1474799
  สถานีขนส่งพิษณุโลก 2 055-301225, 081-5337552
จ.กำแพงเพชร สถานีขนส่ง กำแพงเพชร 055-738385 , 081-7075212
จ.นครสวรรค์ สถานีขนส่ง นครสวรรค์ (โชครุ่ง) 056-220115 , 086-9932259
จ.นครปฐม อ.กำแพงแสน 034-355220 , 089-7448555
จ.ราชบุรี สำนักงานราชบุรี 095-9851115
จ.กรุงเทพมหานคร สำนักงานประชานิเวศน์ 029538778,0813580976
  สถานีขนส่งหมอชิต 2 02-9364274 , 02-9364276, 086-3412976
จ.เพชรบุรี อ.ชะอำ 086-3050319
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ หน้า บขส.หัวหิน 089-1710013 (เวลา 10.00-14.00)
  อ.ปราณบุรี 092-5181058 (เวลา 08.00-20.00)
  อ.บางสะพาน (เกาะยายฉิม) 081-8602928 (เวลา 06.00-22.30)
  หน้าป้อมตำรวจทางหลวงประจวบฯ 098-8866739,087-1568364 (เวลา 09.00-22.00)
  ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 087-1568364 (เวลา 08.00-02.00)
จ.ชุมพร สำนักงานชุมพร (เเยกปฐมพร) 077-534501 , 095-1451768 (เวลา 08.30-20.00)
  สถานีขนส่งชุมพร (กรีนบัส) 082-8049377 (เวลา 09.00-22.00)
  สถานีขนส่งชุมพร (โชครุ่ง) 087-4667851 (เวลา 09.00-21.00)
  อ.หลังสวน 061-5150428 (เวลา 09.00-22.00)
  สี่แยก อ.ละแม 084-8983536 (เวลา 08.00-18.00)
จ.สุราษฏร์ธานี สำนักงานสุราษฎร์ธานี 077-201224 , 086-3405434 (เวลา 06.00-18.00)
  สถานีขนส่งสุราษฏร์ธานี 077-201223 , 086-3405434
  อ.ท่าชนะ (ป้อมตำรวจ CRT) 098-7267794 , 089-6666760 , 093-6535753
  เเยกอ.ไชยา (โชครุ่ง) 098-7267794 , 089-6666760 , 093-6535753
  อ.วังกุ้ง 077-267888 , 081-7196454 , 083-5013383
  โคออฟ (สหกรณ์จ.สุราษฎร์) 088-7657521 (เวลา 08.00-18.00)
  หนองขรี  081-5367126 (เวลา 06.00-21.00)
  ตลาดเกษตร -
  อ.กาญจนดิษฐ์(CRT) 087-3898856 , 077-255141
  พันทิพย์ 1970 (สุราษฎร์) 077-272230 (เวลา 08.00-17.00)
  บ้านใน(ดอนสัก) 081-6919268 (เวลา 08.00-17.00)
  วาสนาทัวร์ (ดอนสัก) 085-0687793  (ไม่เปิดให้บริการแล้ว)
  ร้านทองตลาด (ดอนสัก)  081-6067484 (เวลา 08.00-17.00)
  หน้าทอน (เกาะสมุย)

098-7217305 (เวลา 08.00-17.00)

  บ้านตาขุน 077-261055 , 085-7839172
จ.กระบี่ แยกนาเหนือ (จ.กระบี่) 075-667537 , 081-8266192
จ.พังงา ทับปุด (ตลาดทับปุด) 089-4743628 , 089-2876254
  โคกกลอย 076-581876 , 083-1056585 , 089-8746638
  แยกพังงา (วังหม้อแกง) 086-7456191 , 089-8712637 , 090-8749880
จ.ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ต (กรีนบัส)  086-3050320,095-1451744, 076-355980
  สถานีขนส่งภูเก็ต 086-3050332, 076-375185 (เวลา 08.00-18.30)
  วงเวียนท่าเรือ  089-4750227 , 0872719013
  อ.ถลาง 081-4150100
  เมืองใหม่ภูเก็ต(แยกสนามบิน) 081-8933502 , 085-0690205
จ.เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งอ.หล่มสัก 091-0313699
 

แยกอ.หล่มสัก

087-5205144 
จ.ขอนเเก่น สถานีขนส่งขอนเเก่น 3 095-1451739 
  อ.ชุมแพ 093-5029290, 093-0587042
จ.อุดรธานี สถานีขนส่ง จ.อุดรธานีแห่งที่ 2 (ช่องขายตั๋ว) 088-0345654, 091-8646612
จ.หนองคาย บริษัท บุษราคัมทัวร์ ข้างสถานีขนส่ง 2 จ.หนองคาย 042-461305
  อ.โพนพิสัย 081-4891964
จ.บึงกาฬ ตรงข้ามโรงแรม BK Place 083-3208179
  อ.ปากคาด 098-1695504, 089-2791175